3 Brief van Suzanne

Vorige

Volgende

Sponsorkinderen Malawi
Het is alweer tijdje geleden, maar in februari van dit jaar is er met de hele school een schaats sponsortocht gehouden op de schaatsbaan in Laag-Soeren. Dit was de dag nadat wij, Loena, Rosa, Jeroen en Suzanne, terugkwamen van ons verblijf van drie maanden in Chisenga, Malawi.
Wij waren blij verrast door het super leuke initiatief dat zo enthousiast werd uitgevoerd. De opbrengst van de schaats sponsortocht was rond de €1000,- en is overgemaakt op de rekening van de Odini Malawi Stichting (www.odinimalawi.nl).
Na overleg met de ouderraad en de Odini Malawi Stichting is besloten om dit geld te besteden voor scholing voor kinderen die naar de middelbare school gaan (lagere school is gratis in Malawi). Met de contacten die we in Malawi hadden opgedaan hebben we gekeken naar kansarme weeskinderen die normaal gesproken niet of nauwelijks in staat zijn om naar de middelbare school te gaan.
In samenwerking met twee chiefs (een chief is een soort informele burgermeester) zijn er uiteindelijk vijf kinderen uitgekozen welke in een afgelegen dorp wonen. Dit heeft tot september geduurd, omdat eerst duidelijk moest worden welke kinderen zouden slagen voor de lagere school. Pas daarna, in september, konden ze ook daadwerkelijk worden ingeschreven op de middelbare school.
Aangezien niet geheel duidelijk is hoe hoog de schoolkosten de komende jaren gaan worden, hebben we in eerste instantie gekozen voor de sponsoring van vijf kinderen. Mocht er nog geld overblijven dan kan er later alsnog een sponsorkind worden gefinancierd.
Op de foto de vijf kinderen uit Malawi die door jullie bijdrage vier jaar middelbare school kunnen gaan volgen. Dit zal ze een veel grotere kans geven op een betere toekomst. Namens de kinderen heel veel dank voor de mogelijkheid die ze door jullie enthousiaste schaatsen én sponsorgiften krijgen!
Suzanne (moeder van Rosa van de Bree)

P.S.: Mocht je nog vragen hebben over het project, bel of mail gerust even!