Beleidsplan Stichting

klik hier
voor het beleids plan 2016-2020.
  Doel Stichting

De Stichting heeft ten doel het bieden van tijdelijke en structurele hulp in geld en/of goederen aan de mensen in Malawi, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Het uitgangspunt is de Christelijke geloofs-overtuiging, waaruit de naastenliefde voortvloeit en voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Ons eerste en primaire doel is zorgen voor voedsel zolang de hongersnood aanhoudt.
Onze tweede doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden, het creëren van arbeids-plaatsen, en het voorkomen van hongersnood als er opnieuw droogte mocht komen in de toekomst.


Hoe is de Stichting ontstaan?
Initiatiefneemster tot de oprichting van de Stichting is Ada Musukwa. Ada is getrouwd met Alfred Musukwa en is lid van de Christen Gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Ada heeft verschillende keren het geboortedorp van Alfred, Chisenga, gelegen in noordelijk Malawi, bezocht. Zij is onder de indruk gekomen van de schoonheid van dit land, maar bovenal van de hartelijkheid, de gastvrijheid en de dankbare houding van de plaatselijke bevolking.
Al enige tijd heerst er ernstige droogte in sommige landen in Zuidelijk Afrika, waaronder Malawi. Ook Chisenga lijdt hier erg onder. Ada en Alfred hebben de eigen familie in leven kunnen houden, maar hun hart gaat ook uit naar de andere families in het dorp.
Daarom is er een vriendenkring opgericht, opdat aan zoveel mogelijk families voedsel verstrekt kan worden. Hieruit voortvloeiend is de Odini Malawi Stichting opgericht, om nog betere en gestructureerde hulp te bieden, voedselhulp nu maar ook ontwikkelingshulp.

De bestuursleden van deze Stichting hebben diverse kerkelijke achtergronden, en doen hun werk geheel vrijwillig en uit bewogenheid en liefde voor Christus.
De naam Odini Malawi is gekozen omdat de mensen in Malawi je vaak met “Odini” verwelkomen in hun huizen. Het betekent “welkom, kom binnen”. We hopen u als vriend/vriendin ook welkom te mogen heten in onze vriendenkring