20: Stal

De Calvijnschool in Hardinxsveld-Giesendam heeft in 2006 een grote sponsoractie gehouden voor de Odini Malawi Stichting.

Van dit geld zijn koeien, geiten en schapen aangeschaft. In datzelfde jaar is ook een grote stal gebouwd om de dieren 's nachts onderdak te geven.