5. Leren met hulp
van anderen

Vorige

Volgende

Onze stichting sponsort momenteel 20 kinderen op het middelbaar- en beroepsonderwijs. Dit doen we al enige jaren. Voor 9 van de 20 kinderen hebben we in Nederland mensen gevonden die deze kinderen sponsoren en hen dus maandelijks financieel ondersteunen. De andere kinderen worden door onze stichting financieel gesteund bij hun opleiding. Kinderen die willen en kunnen leren willen wij daarvoor de kans geven. Alleen op deze manier hebben kinderen later een kans op een baan en kunnen ze ontsnappen aan de spiraal van armoede.
Veel kinderen gaan na de basisschool niet meer naar school omdat hun ouders een vervolg-opleiding niet kunnen betalen. Alle jongens en meisjes stimuleren we om hun basisschool zo goed mogelijk af te ronden, want alleen de kinderen die met goede cijfers groep 8 verlaten kunnen doorstromen naar de middelbare school.

De kinderen die we nu sponsoren doen erg hun best op school. Zij zijn ook allemaal erg blij met de hulp vanuit Nederland. Als er iemand van onze stichting naar Malawi gaat worden altijd sponsorkinderen bezocht en bespreken we met hen de resultaten op school. Ook wordt dan gekeken of het kind of de jongere nog steeds binnen de doelgroep valt. Soms stopt iemand met school omdat hij of zij werk heeft gevonden of intussen getrouwd is. Uiteraard stopt in zulke gevallen de sponsoring en komen weer anderen hiervoor in aanmerking. We hopen nog meer mensen te vinden die een kind willen sponsoren.

Vanaf 20 Euro per maand kan een kind geholpen worden met zijn of haar opleiding. De sponsors in Nederland krijgen informatie over het kind, de school waar het naar toe gaat en het gezin waarin het kind opgroeit. Ook laten we sponsors weten waarvoor hun geld wordt gebruikt en is het mogelijk een persoonlijk contact op te bouwen met het kind in Malawi.