8. Adopteer een kind, help de familie

Vorige

Volgende

Vanaf het najaar van 2008 wordt het mogelijk een kind financieel te adopteren via onze stichting. Dit wordt een nieuw project dat gaat bestaan naast het sponsorproject van de schoolopleiding van kinderen. Met dit nieuwe project wordt het mogelijk een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar te adopteren.
Het bedrag dat de stichting maandelijks ontvangt voor dit kind zal geheel gebruikt worden voor zaken die nodig zijn om de ontwikkeling van dit kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Ook worden met dit geld de gezinsleden van het gezin waar dit kind opgroeit geholpen indien dit nodig is. Het kind maakt immers deel uit van dit gezin en het is in zijn of haar belang dat dit gezin blijft functioneren. Het is voor de financiële adoptieouder in Nederland mogelijk een band op te bouwen met het adoptiekind en zijn of haar familieleden.