MALAWI en de STICHTING
Vorige
Volgende

Het land Malawi in Afrika.

Waar ligt Malawi?
Malawi ligt in Afrika ten zuiden van de evenaar. Het land is geheel door andere landen omsloten. Malawi grenst in het noorden aan Tanzania, in het zuiden en oosten aan Mozambique en in het westen aan Zambia.In Malawi is het landschap erg gevarieerd.
In het noorden liggen verschillende bergketens waarvan sommige toppen hoger zijn dan 3000 meter. Het gebied is moeilijk toegankelijk omdat er weinig verharde wegen zijn. Naar het zuiden toe wordt het landschap
minder bergachtig en neemt de hoogte af tot bijna zeeniveau.

Centraal in het land ligt de hoofdstad Lilongwe en in het zuiden ligt een tweede belangrijke stad, Blantyre. In het oosten van het land ligt het Malawi meer. Met een lengte van 560 km is dit meer een van de grootste meren van Afrika. Het Malawi meer heeft een totale oppervlakte van 29.600 km2 en is een zoetwatermeer. Malawi heeft ongeveer 14,4 miljoen inwoners en het midden en zuiden van het land is duidelijk dichter bevolkt dan het bergachtige noorden. Het land heeft een oppervlakte van 118.500 km2 en is daarmee 2,7 keer zo groot als Nederland. In het land heerst een tropisch moesson klimaat. Het droge seizoen loopt van mei tot oktober en het regenseizoen van november tot april. In oktober is de gemiddelde temperatuur in het hooggebergte 21 graden Celsius en in het laagland 29 graden Celsius. In juli is de temperatuur 14 graden in het hooggebergte en 21 graden in het laagland. Ook de hoeveelheid regen verschilt per gebied. In het noorden valt gemiddeld 2300 millimeter regen per jaar, op de centrale plateaus 1300 millimeter en in het zuiden slechts 800 millimeter.

Hoe wordt Malawi bestuurd?
Malawi is een republiek en de officiële landstalen zijn Chichewa en Engels omdat Malawi van 1891 tot 1964 een Britse kolonie was.

In 1964 leidde Hastings Kamazu Banda het land naar de onafhankelijkheid. Daarna bestuurde Banda het land 30 jaar. Hij was een dictatoriaal en autoritair leider en hij had zichzelf uitgeroepen tot president voor het leven. Alle oppositiepartijen waren verboden. In de jaren ´80 groeide onder de bevolking van Malawi het verzet tegen president Banda. De levensstandaard was sterk gedaald en men kwam in opstand tegen de schendingen van de mensenrechten.

 

Uiteindelijk werd Banda in 1994 gedwongen tot het houden van vrije verkiezingen en die werden gewonnen door Bakili Muluzi van het United Democratic Front. Zo kwam er in 1994 een einde aan de gewelddadige repressie die de Malawiërs al 30 jaar kenden.

Inmiddels is ook president Muluzi vervangen. Tijdens zijn ambtstermijnen zorgden talloze corruptieschandalen voor onvrede. Sinds 24 mei 2004 is Bingu wa Mutharika president van Malawi. Hij was getrouwd met Ethel wa Mutharika die helaas op 28 mei 2007 is overleden aan de gevolgen van kanker.

De mensen in Malawi
Er leven ongeveer 40 verschillende etnische groepen in Malawi. De meeste mensen behoren tot de Chewa of de Tumbuka.
De taal van de Chewa, het Chichewa, is de nationale taal. Ongeveer 90% van de mensen in Malawi woont op het platteland. De huizen zijn gemaakt van zelfgemaakte bakstenen van modder.
Het koken gebeurt niet in de huizen maar buiten. De huizen staan vaak in een kring en meerdere van die kringen vormt een dorp. De bevolking leeft voornamelijk buiten en eigenlijk alleen het slapen gebeurt binnen. Een aantal families bij elkaar vormt een dorp. Het dorpshoofd is meestal een man en vaak ook de oudste man van een familie.

Mannen kunnen met meerdere vrouwen trouwen maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Hij moet kunnen aantonen dat hij goed voor die vrouw en de kinderen die hij met haar zal krijgen, kan zorgen. De eerste vrouw zijn van een man brengt een aantal privileges met zich mee. Hoe lager een vrouw in de hiërarchie staat, hoe zwaarder haar taken in en om het huis zijn.

Vrouwen en meisjes hebben het zwaar in Malawi. Ze werken op het land, doen het huishouden en voeden ook de kinderen op. Vaak zijn ze van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat bezig. Meisjes moeten al op jonge leeftijd meehelpen. Op het platteland nemen huishoudelijke taken veel tijd in beslag. De dichtstbijzijnde waterbron is vaak kilometers verderop. Soms blijft er voor meisjes weinig tijd over om naar school te gaan.

Naar school in Malawi
Bijna een derde van de volwassenen in Malawi is analfabeet. Op het platteland kan vrijwel geen enkele vrouw lezen en schrijven. Sinds 1994 is het onderwijs gratis en daardoor gaan er nu twee keer zoveel kinderen naar school. Omdat de scholen niet waren berekend op zo´n toename is de kwaliteit van het onderwijs achteruit gegaan. Vooral op het platteland zijn niet genoeg scholen en moeten veel kinderen dagelijks grote afstanden afleggen om een school te bereiken. De scholen die er zijn verkeren vaak in slechte staat en hebben een gebrek aan alles. Boeken, lesmateriaal, schoolmeubilair en goed opgeleide leerkrachten zijn afwezig.

 

Soms kunnen kinderen thuis ook niet gemist worden. Iedereen in het gezin moet meehelpen om de armoede het hoofd te bieden. Op sommige scholen is men met, vaak buitenlandse, hulp gestart met het verstrekken van een maaltijd voordat de school aanvangt.

Meer ouders sturen hun kinderen nu naar school omdat zij niet meer voor de maaltijd van hun kind hoeven te zorgen. Bovendien kunnen de kinderen met een volle buik beter leren. Zo is het misschien te voorkomen dat een derde van de kinderen afhaakt voor het einde van het vijfde leerjaar, zoals nu het geval is.
Het onderwijssysteem in Malawi is georganiseerd volgens het Engelse model. De basisschool heeft acht klassen en daarna volgt de middelbare school met vier klassen. Daarna kunnen kinderen een beroepsopleiding of universitaire studie gaan doen. Kinderen kunnen gratis het basisschoolonderwijs volgen. Een schooluniform is niet verplicht maar in de praktijk gaan veel kinderen niet naar school als hun ouders het uniform niet kunnen bekostigen. Mensen schamen zich voor hun armoede maar klagen niet. Wel zullen zij proberen het te verbergen voor de buitenwereld. Vanaf de middelbare school moet er schoolgeld betaald worden. Aangezien daarvoor geen geld is in de arme gezinnen volgen veel kinderen geen middelbare school en al helemaal geen beroepsopleiding of universitaire studie.

Armoede in Malawi
Malawi is één van de armste landen ter wereld. Vooral op het platteland is het een dagelijks gevecht voldoende eten voor alle familieleden te bemachtigen. De meeste families kunnen amper rondkomen. Vijfenzestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De economie van Malawi draait hoofdzakelijk op de landbouw. Negentig procent van de mensen is afhankelijk van de landbouw, maar ongeveer 25% van het totale oppervlak van Malawi is geschikt voor de landbouw. De boeren verbouwen maïs, cassava, aardappelen en aardnoten voor eigen gebruik. En soms op kleine schaal tabak, thee en suiker voor de verkoop. Maar de opbrengst daarvan is nauwelijks genoeg om in de eerste levensbehoefte te voorzien. De mensen beschikken bijna niet over landbouwgereedschappen, kunstmest en zaden.

Ook het extreme klimaat van Malawi levert problemen op. In het droge seizoen valt er zo weinig regen dat de gewassen verdrogen. De regentijd zorgt voor hevige stortbuien en overstro-mingen spoelen soms hele oogsten weg. Toch is het klimaat niet de enige oorzaak van de armoede en de honger. Ook het regeringsbeleid draagt bij aan de malaise. Onder president Banda werd de bevolking gedwongen maïs te verbouwen omdat dit goed te verkopen was aan de rijke landen.

 

Dit maïs wordt gemalen tot maïsmeel en daarvan wordt Nsima bereid, een soort maïspap die dagelijks door veel mensen wordt gegeten. Maïs is echter een kwetsbaar en niet erg voedzaam product. Door de Britten die vroeger Malawi beheersten werd maïs verbouwd, maar maïs behoort niet tot de oorspronkelijke gewassen van Malawi. De bodemvruchtbaarheid is verminderd door decennia lang alleen maar maïsverbouwing. Inmiddels wil er weinig meer groeien zonder kunstmest en kunstmest is erg duur.

Religie in Malawi
De meest voorkomende religies in Malawi zijn het Christendom, ongeveer 75% van de bevolking, en de Islam en het Hindoeïsme, tezamen 15% van de bevolking. Ongeveer 43% van de mensen heeft naast deze godsdienst ook nog een animistische geloof.

Bij animistische godsdiensten spelen natuurgeesten en geesten van overleden familieleden een belangrijke rol. Door de geesten van overleden voorouders kan contact gelegd worden met de natuurgeesten. De mensen geloven dat dit contact nodig is voor hun innerlijk welbevinden en voor een goede oogst. Overleden voorouders en natuurgeesten worden daarom uitgebreid geëerd met spectaculaire dodenherdenkingen. Daarbij wordt veel gedanst en gezongen.
De belangrijkste muziekinstrumenten zijn trommels en xylofoons. Deze instrumenten worden ook tijdens de religieuze riten bespeeld.
De dansers hebben vaak belletjes om hun enkels en polsen. Verhalen spelen een grote rol bij verschillende bevolkingsgroepen. Oudste mannen van een dorp vertellen tijdens rituele bijeenkomsten de eeuwenoude verhalen door aan de volgende generatie.

Gezondheid in Malawi
Er is een groot tekort aan gezondheidszorgvoorzieningen in Malawi. Hierdoor overlijden er dagelijks veel kinderen aan aandoeningen die redelijk makkelijk voorkomen of genezen kunnen worden. Door ondervoeding, vervuild drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen krijgen vooral jonge kinderen diarree, darmparasieten, infectieziekten en aandoeningen aan de luchtwegen. Ook het aantal jonge kinderen dat overlijdt aan Malaria is schrikbarend hoog. Met name op het platteland zijn niet genoeg klinieken en gezondheidsposten. Er is een groot tekort aan medicijnen en goed opgeleid personeel. In de publieke gezondheidszorg werken niet meer dan 300 verpleegkundigen en 100 artsen. In sommige gebieden is zelfs maar één arts beschikbaar voor meer dan 400.000 mensen. Het sterftecijfer van vrouwen tijdens de bevalling is één van de hoogste ter wereld. De gemiddelde levensverwachting in Malawi is 37 jaar. De weinige klinieken die er zijn worden overspoeld door een groeiend aantal aidspatiënten. Malawi is één van de vijf landen in de wereld met de meeste HIV/aidsbesmettingen. Meer dan 70 procent van de mensen die overlijden in het ziekenhuis, overlijden aan aids. Aids is de grootste doodsoorzaak in Malawi en één op de vier mensen is besmet. In Malawi heerst nog steeds een groot taboe op aids en daarom wordt er bijna niet over gesproken. Veel mensen weten nog steeds niet wat aids is en hoe je het kunt krijgen.

 

Mensen die aids hebben worden daarom uit hun familie en dorp verstoten. Aids heeft grote gevolgen voor de samenleving. Tien tot vijftien procent van de beroepsbevolking is te ziek om te kunnen werken en meer dan 1.000.000 kinderen hebben één of beide ouders aan de ziekte verloren.
Veel kinderen zijn op veel te jonge leeftijd 'hoofd' van het gezin geworden en verantwoordelijk voor het leven van hun jongere broertjes en zusjes.
De meeste weeskinderen gaan daarom niet naar school. Hierdoor ziet hun toekomst er somber uit, want geen onderwijs betekent geen ontwikkeling en dus geen werk, wat later zal leiden tot nog meer armoede.

Malawi ontdekken en beleven
Ondanks alle ellende is Malawi absoluut geen onplezierig land. Het is een schitterend land en de Malawianen zijn ondanks alles, de meest aardige mensen die men zich voor kan stellen. Malawi wordt niet voor niets het warme hart van Afrika genoemd.

De hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen is werkelijk hartverwarmend te noemen. Deze mensen hebben zo weinig maar kunnen met hun vriendschap zo veel geven. Voor een derde wereldland is de criminaliteit verbluffend laag in Malawi. In ieder geval veel lager dan in Nederland. Een bezoek aan Malawi is daarom ook zeer aan te bevelen. Het is een prachtig land, met bergen, het fantastische Malawi meer met zijn mooie witte stranden en er zijn enkele indrukwekkende wildparken. De mensen in Malawi begroeten gasten uitbundig en heten ze van harte welkom.
Bezoekers zijn vrij om te genieten van al het moois dat hun land te bieden heeft. Vaak wordt vergeten dat toerisme de meest effectieve ontwikkelingshulp is die er bestaat. Al het geld blijft in het land zelf en vaak voorziet een hotel of lodge in het onderhoud van duizenden mensen, die er omheen wonen. Niet alleen de families van de werknemers, maar ook vissers, boeren en kleine middenstanders in de omgeving zijn volledig afhankelijk van het geld, dat door toeristen worden binnengebracht!