MALAWI en de STICHTING

Een betere toekomst

Vorige

Volgende

De streek waar het dorp Chisenga ligt is een door de overheid van Malawi vergeten gebied. Het dorp is moeilijk bereikbaar omdat alleen onverharde wegen naar Chisenga leiden.
Alle inwoners van het dorp zijn afhankelijk van de opbrengst van de maïsoogst. En dat is een groot probleem omdat de boeren de opbrengst van hun akkers elk jaar zien dalen. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Eén daarvan is dat de bodemvruchtbaarheid terug loopt door het jarenlang verbouwen van alleen maïs. Verder is maïs een kwetsbaar gewas dat van nature niet in Malawi voorkomt en een regelmatig klimaat nodig heeft om goed te groeien. Tijden van langdurige droogte, die de laatste jaren in Malawi steeds vaker voorkomen, zorgen vaak voor tegenvallende oogsten. In normale jaren kampen veel mensen tenminste een deel van het jaar met voedseltekorten. In droge jaren wordt het tekort nog nijpender en komt er ernstige ondervoeding voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen, en is er een toename van het aantal sterfgevallen. De zwakkeren in de samenleving, jonge kinderen, ouderen en zieken, overleven zo’n jaar soms niet.
De hulp die de Odini Malawi Stichting biedt is gericht op duurzame en structurele ontwikkeling. De families in het dorp spelen daarbij een belangrijke rol. De projecten worden zoveel mogelijk door de mensen zelf uitgevoerd. Onze stichting zorgt voor technische, financiële en organisatorische ondersteuning. De kennis en ervaring die de families daarbij opdoen is erg belangrijk. Met die ervaring kunnen zij in de toekomst zelf aan de slag om de problemen in hun omgeving beter aan te pakken. Voedselzekerheid is de rode draad bij alle projecten die de Odini Malawi Stichting opzet in Chisenga. Daarom wordt het verbouwen van gewassen met een gemiddelde hoge opbrengst gestimuleerd. Dus niet alleen maar maïs, maar ook aardnoten, zoete aardappelen, cassave en bonen. Cassave is beter bestand tegen droogte dan maïs. Als de oogst niet voldoende is om de periode tot de volgende oogst te overbruggen gaat de stichting over tot het verstrekken van voedsel. Ook worden zaden en kunstmest verstrekt om te proberen een betere volgende oogst te krijgen. Dit is geen hulp die mensen helpt in hun eigen levensonderhoud te voorzien, maar het is wel nodig als er mensen dreigen dood te gaan van de honger. Omdat de mensen niet afhankelijk mogen worden van onze voedselhulp hebben we in de afgelopen jaren een aantal projecten opgezet, welke de mensen van Chisenga helpen hun toekomst weer in eigen hand te nemen. De bedoeling is dat zij ons straks niet meer nodig hebben.