Nieuwsbrief 1
Odini Malawi Stichting - oktober 2003

Project Maismolen

HeeI blij en dankbaar zijn we u te kunnen meedelen dat de aankoop en installatie van de maismolen in Malawi is gerealiseerd. We zijn onze donateurs enorm dankbaar want zonder uw hulp was dit project niet tot stand gekomen.
We bedanken de Kringloopwinkel 'De Cirkel', de Nederlands Hervormde Kerk 'Giessen-Oudekerk', de Christengemeente Hardinxveld, de Rehobothschool en alle andere mensen die gul hebben bijgedragen. Ook veel dank aan het NCDO die ons project voor 50% heeft gesubsidieerd.
De realisatie van de maismolen betekent een enorme vooruitgang voor de inwoners van Chisenga.

Het bewerken van mais tot maismeel -van maismeel wordt ‘nsima' of ook wel maispap gemaakt dat tweemaal daags gegeten wordt -met de hand is heel arbeidsintensief (denk daarbij aan uren werk).
De mensen houden veel tijd over voor belangrijke zaken, zoals de zorg voor de kinderen en ouderen, en het bewerken van het land.

Eind augustus is Alfred Musukwa voor een periode van 3 weken vertrokken vanuit Nederland om de maismolen aan te schaffen en te vervoeren naar Chisenga, ons werkgebeid. De reis vanuit het zuidelijk gelegen Blantyre, waar de maismolen gekocht moest worden, naar het geheel noordelijk gelegen Chisenga was lang (25 uur), stoffig en vermoeiend. Maar het resultaat is fantastisch. De mensen in Chisenga waren blij en verrast, allereerst om Alfred te zien, maar bovenal enorm blij met de realisatie van de maismolen.

foto: de stenen gaan van hand tot hand

Direct na aankomst in Chisenga werd begonnen met het leggen van de fundering voor de molen. Hierbij is hard gewerkt door de mensen van Chisenga

De vrouwen van het dorp kwamen kijken om deze bijzondere gebeurtenis te zien. (zie foto onder)

Er werd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewerkt Daar er geen electriciteit is in Chisenga, hebben wij 2 lantaarns gekocht die werken op zonne-energie (zgn 'magic lanters'). Op deze manier konden de mensen 's avonds doorwerken. Maar bovenal betekent dit dat de maismolen zowel overdag als 's avonds gebruikt zal kunnen worden.

Voor de harde werkers werd er nsima (maispap) met bruine bonen gekookt. De sfeer was goed, de mensen meer dan dankbaar.


Foto: de maismolen is net geplaatst en wordt getest. Links ziet u de machine die de maismolen aandrijft, in het midden de trechter waar de mais in wordt gedaan, en rechts de slurf waaruit de perfect fijngemalen maismeel komt, die desgewenst opgevangen kan worden in zakken.


 

Woensdag 17 september is de molen officieel in gebruik genomen. Een groot feest. Iedereen mocht die dag zijn/haar mais gratis laten malen. Daarna wordt er een klein bedragje gevraagd, waaruit de maismolen onderhouden kan worden en om de diesel te betalen die nodig is om de molen draaiende te houden. Voor het toezien op een goed gebruik en voor het onder-houd van de molen zijn twee jonge mannen aange-wezen.

Om de maismolen te beschermen tegen weersin-vloeden wordt op dit moment nog een gebouwtje omheen gebouwd. De stenen hiervoor zijn achter-gelaten.

We zien de realisatie van de maismolen echt als een knipoog van God, en ervaren Zijn goedkeuring voor wat we proberen te doen voor de mensen in Chisenga.

 

Hoe willen we verder

Er is weer wat geoogst door de mensen van Chisenga, maar het is niet voldoende voor de periode tot aan de volgende mogelijke oogst. We zullen dus ook het komende jaar nog door moeten gaan met het verstrek-ken van voedsel en zaden. Daarom is het heel belang-rijk voor hen dat wij iets ondernemen, om te zorgen dat de mensen onafhankelijk worden van onze voedsel-hulp.

Op dit moment kan alleen het land bebouwd worden dat vlak langs de riviertjes ligt, in verband met de bevloeiing, dat met de hand moet gebeuren. Als wij kunnen zorgen voor een waterpomp met bevloeiings-systeem, zal dit betekenen dat er veel meer land bebouwd kan worden. Dit land kan bebouwd worden met bijvoorbeeld gierst, cassave, koffie, thee, noten en sinaasappelen, maar ook met mais en bonen die opgeslagen kunnen worden, zodat men bij droogte terug kan vallen op de voorraad.

Er is veel werkloosheid onder de mannen in Chisenga en het zal daarom ook werkgelegenheid geven.

Daarnaast zijn er diverse jongeren die, door gebrek aan geld, geen middelbare scholing kunnen volgen. Graag willen wij hen helpen Als u interesse heeft om een (gedeelte van een) schooljaar van een kind financieel voor uw rekening te nemen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Natuurlijk is het ons uitgangsount dat de mensen in de toekomst geld zullen kunnen verdienen, zodat zij zelf de scholing van de kinderen zullen kunnen betalen.

We zijn heel hard op zoek naar mensen die hart en visie hebben voor Chisenga. Mensen die met ons mee willen denken en wellicht kunnen helpen met (het opzetten van) inzamelingsactiviteiten.

We hopen dat u ons wilt blijven helpen, met uw gebed, met uw giften, of door met ons mee te denken en/of werken !

Met hartelijke groeten,
Odini Malawi Stichting, Hardinsxveld-Giesendam
tel: 0184-611229
Postbankgiro: 9522918