Nieuwsbrief 2
Odini Malawi Stichting - mei 2004

Stand van zaken in Malawi

We willen u laten weten dat we heel blij en dankbaar zijn dat alles redelijk naar wens verloopt.
De maismolen draait prima, eind vorig jaar is ook het huisje om de maismolen te beschermen afgebouwd. Zes dagen in de week wordt er hard gewerkt. De mensen zijn blij met zo’n mooi geschenk.
Op het moment wordt er weer geoogst, mede dankzij de hulp van zaden en kunstmest, die wij ook via de stichting hebben verstrekt, is er een redelijke oogst in het dorp Chisenga.
Hier willen we indien nodig voorlopig mee doorgaan. We hebben wekelijks contact met Grace Musukwa onze contactpersoon en 3 á 4 keer per jaar gaat de heer Mc. Donald Musukwa persoonlijk kijken hoe het leven in het dorp verloopt en hoe de maismolen functioneert. We hebben vele bedankbrieven van de bevolking in Chisenga ontvangen.

Schoolgeld

Een ander groot probleem treedt nu op de voorgrond. Veel kinderen en jongeren in het dorp kunnen door geldgebrek niet naar school. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen goed onderwijs kunnen volgen, kinderen zijn de toe-komst!! En we hebben uw hulp daar heel hard voor nodig.
We willen u vragen een kind financieel te ondersteunen. Dit kan al vanaf € 2.- per maand voor een kind op de lagere school. Hiervan kan een schooluniform en schoolmateriaal gekocht worden.
Of een kind op de middelbare school, vanaf € 15,- per maand, beroepsonderwijs kost gemiddeld € 25.- per maand.

Het is ook mogelijk om via de Stichting schriftelijk contact met het kind dat u financieel ondersteunt te hebben.

Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom en kunnen gebruikt worden.

Reis naar Malawi

Begin juli dit jaar hoopt de familie Musukwa voor ruim een maand naar Malawi af te reizen. Ze gaan daar de familie bezoeken en zelf ook zien hoe alles verloopt. Hun wens is dat volgend seizoen zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen en dat er voldoende eten is en blijft voor de toekomst. Ook willen ze zoveel mogelijk mensen blij maken door kleine attenties, aandacht en het opzetten van structurele hulp.

We zijn op zoek naar kleine, lichte presentjes. Voor de meisjes willen we wat sieraden, zoals kleine kettinkjes etc. meenemen. Voor de jongens en eventueel ook voor de meisjes en volwassenen een horloge. Wie kan ons hieraan helpen?

Acties

We hebben vergunning gehad om van 14 tot en met 17 juni 2004 deur aan deur snoep te verkopen in de gemeente Hardinxveld Giessendam. We zoeken mensen die mee willen helpen deze actie te doen slagen. (buiten Hardinxveld mag het ook maar dan alleen bij familie en vrienden.)
Ook zijn we op zoek naar mensen die in de werkgroep willen deelnemen om nog meer acties op touw te zetten, zodat we nog meer hulp kunnen bieden.

Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze Stichting. De huidige secretaris Mariska Olaniyi gaat ons in verband met een verhuizing helaas verlaten. We zijn haar heel dankbaar voor het vele werk en het warme hart dat zij de Stichting heeft toegedragen

Wij willen een ieder die op welke manier dan ook betrokken is bij het werk in Malawi heel hartelijk danken en Gods zegen toewensen.
We hopen dat we op uw steun mogen blijven rekenen.

Odini Malawi Stichting
Tel. : 0184 - 611229, Giro : 9522918