Nieuwsbrief 3
Odini Malawi Stichting - december 2004

Reis naar Malawi
Afgelopen zomer zijn Ada en Alfred met hun twee kinderen ruim een maand in Malawi geweest. Het was ook een reis met een trieste gebeurtenis omdat tijdens hun verblijf in Malawi de moeder van Alfred is overleden. Ze waren blij dat ze daar waren op dat moment en dus ook de periode van rouw en verdriet konden meemaken. Ze hebben veel steun ervaren aan het delen van verdriet met de andere mensen.

Bedrijvigheid rondom het gebouwtje van de maismolen

Tijdens hun verblijf in Malawi hebben ze veel warmte en dankbaarheid mogen ervaren van de mensen die ze, door uw hulp, hebben kunnen helpen. Het was fijn om te zien dat de maïsmolen goed werkt en de mensen hier heel blij mee zijn. Ze hebben gezien hoe de laatste hand werd gelegd aan de afwerking van het gebouwtje rondom de molen. Ook is er een toilet bij gebouwd.

Soms komen mensen van ver om hun maïs in de molen van het dorp te laten malen. De molen voorziet duidelijk in een behoefte in het dorp en de omgeving. Dat is fantastisch om te zien. De inwoners van Chisenga willen u dan ook heel hartelijk danken dat u dit met z’n allen mogelijk hebt gemaakt!

Het malen is gereed, klaar voor vertrek

Acties
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de snoepverkoopactie die we toen aan het voorbereiden waren. Deze actie is buitengewoon goed verlopen. Veel jongeren, en ook verschillende volwas-senen hebben veel Oud-Hollands snoep-goed verkocht. In totaal ruim duizend zakjes. Dit heeft onze stichting een netto winst van duizend euro opgeleverd. De Stichting wil iedereen heel hartelijk danken voor alle hulp die geboden is. Vele handen maken licht werk.

De afgelopen zomer hebben we met een kraam op de braderie in Hardinxveld- Giessendam gestaan. Dat was erg gezellig en we hebben fijne contacten gehad. Veel mensen hebben we iets kunnen vertellen over het werk van onze stichting. We hopen dat op deze manier de Odini Malawi Stichting in bredere kring bekend wordt en we nog meer steun mogen ontvangen om de hulp aan de mensen in Chisenga uit te breiden.

 

Dank voor giften
Onze hartelijke dank gaat uit naar de Nederlands Hervormde Gemeente in Giessen-Oudekerk die een collecte voor onze stichting heeft gehouden. Het geld is gebruikt voor de landbouw in het dorp. Tijdens hun verblijf heeft de familie Musukwa kunstmest en kleine landbouw-werktuigen gekocht. In Chisenga is het regenseizoen net begonnen en de mensen werken hard op het land. We hopen en bidden dat het deze keer wel een goede oogst gaat worden.

Een grote verrassing was de gulle gift van mevrouw M. Colette. Zij heeft onze stichting € 1000,- geschonken! Van dit geld hebben we voor alle kinderen in het dorp een schooluniform gekocht. Dit is erg belangrijk. Als kinderen geen goede kleding hebben gaan zij soms ook niet naar school. In deze decembermaand krijgen de kinderen ook allemaal een schooltas. Mevrouw Colette heeft met haar gift veel kinderen en hun ouders erg blij gemaakt.

De Rehobothschool uit Hardinxveld- Giessendam schonk de Stichting € 500,- van hun zendingsgeld. In overleg met de leerkrachten van de school in Chisenga zijn er school-uniformen gekocht voor de kinderen die deze nog niet hadden. Ook is er speelmateriaal voor buiten gekocht zoals ballen en sportbenodigdheden.

Enthousiaste kinderen
Ada en Alfred willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de giften en cadeautjes die ze hebben gekregen om mee te nemen naar Malawi. Ada en Alfred vertellen: “Het was een leuke ervaring om op de school te zijn. De kinderen zijn enthousiast en nieuwsgierig. We kregen een toespraak en vierhonderd kinderen zongen ons vol overgave toe.
Het uitdelen van de kettingen, oorbellen, horloges, poppen en andere cadeautjes, die veel mensen in Nederland ons hadden meegegeven, was een groot succes. Dan zie je veel lieve, donkere kinderogen glimmen van blijdschap. Het is fijn om deze kinderen, die niet veel speelgoed hebben, blij te kunnen maken met een kleine verrassing”.

 

Dit meisje houdt haar nieuwe popje dicht tegen zich aan. Ze blijft er maar naar kijken en het is duidelijk dat ze goed voor haar ‘kindje’ zal zorgen.

Sponsoring schoolkinderen
We zijn blij u te kunnen meedelen dat we als stichting momenteel vijftien schoolkinderen financieel ondersteunen.
- 12 kinderen op de middelbare school,
- 2 kinderen op het beroepsonderwijs,
- 1 kind op de universiteit.
Voor drie van deze kinderen hebben we sponsors gevonden en de andere kinderen steunen we uit de andere giften die we ontvangen. In Malawi gaan niet alle kinderen naar de middelbare school omdat niet alle ouders dat kunnen betalen. Daarom zijn we in Nederland op zoek naar mensen, gezinnen, families, scholen en bedrijven die een schoolkind in Chisenga willen sponsoren.

 

Voor € 15,- per maand kunt u een kind financieel sponsoren. U krijgt dan informatie over de school waar het kind naartoe gaat, het gezin waarin het kind opgroeit en we laten u regelmatig weten wat er met uw geld gedaan wordt. Ook is het mogelijk een persoonlijk contact op te bouwen met het kind dat u steunt. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met onze stichting.

Het klaslokaal van de school.

Kinderen in Chisenga volgen de les, zittend op houten boomstammen Er zijn geen tafeltjes om aan te kunnen schrijven. Met een absoluut minimum aan benodigdheden probeert men de kinderen van Chisenga onderwijs te geven.

Vacature
We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris voor onze stichting. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de voorzitter; Ada Musukwa tel.: 0184 – 611229.

Feestdagen
We willen u allemaal fijne en gezegende kerstdagen toewensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. We hopen dat u samen met ons het warme hart van Afrika ook in 2005 een warm hart wilt blijven toedragen.

Giften
Uw giften kunt u storten op giro 9522918
t.n.v. Odini Malawi Stichting Weegpad 31, Hardinxveld Giessendam.
Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl

Hart van Afrika
Hart voor Afrika