Nieuwsbrief 4
Odini Malawi Stichting - juni 2005

Bedankt
Dit is alweer de vierde nieuwsbrief van de Odini Malawi Stichting. De stichting bestaat nu ruim 2 jaar en in die tijd hebben we al veel kunnen doen voor de mensen van het dorp Chisenga in Malawi. Dat vinden wij heel fijn en wij realiseren ons dat dit alles mogelijk was door alle mensen die onze stichting steunen. We willen iedereen heel hartelijk bedanken. Enkele initiatieven willen wij even apart vermelden.
Een aantal kinderen heeft spulletjes verkocht en zij verrasten ons met een gift voor de kinderen in Malawi. Het doet ons goed te merken dat de kinderen hier denken aan kinderen in Malawi en dat zij graag iets voor hen willen doen.
De Nederlands Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk heeft een collecte gehouden voor onze stichting. De opbrengst hiervan is nog niet bekend maar we zijn heel blij met dit fantastische initiatief.

De kinderen van Chisenga met hun kerstcadeau: een schooltas

Verder kunnen wij tot onze grote vreugde vermelden dat we nieuwe sponsors gevonden hebben voor twee kinderen in Chisenga. Er worden nu in totaal al vijf schoolkinderen via onze stichting door mensen in Nederland gesponsord en dat is echt geweldig. We hebben nog een aantal kinderen die al wel naar school gaan maar nog geen sponsor

hebben, dit schoolgeld wordt betaald door de diverse andere giften die we ontvangen Ook zijn er nog kinderen die wachten op een sponsor zodat ook zij aan hun middelbare school of beroeps- opleiding kunnen beginnen.

De jongens, die door onze stichting gesponsord worden, spelen een spel na schooltijd

Dus wij willen een oproep doen aan iedereen die graag heel direct iets wil doen voor een kind in Malawi. Ook voor scholen en bedrijven is dit een leuk en zinvol project. Vanaf ? 15,- per maand kunt u een kind financieel sponsoren. U krijgt dan informatie over de school waar het kind naar toe gaat, het gezin waarin het kind opgroeit en we laten u regelmatig weten wat er met uw geld gedaan wordt. Ook is het mogelijk een persoonlijk contact op te bouwen met het kind dat u steunt. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Landbouw
In Malawi is het afgelopen jaar hard gewerkt op het land. De Stichting heeft geholpen met de aanschaf van zaden en kunstmest, maar het werk zelf is door de mensen uit het dorp verricht. Er is gelukkig ook een redelijke hoeveelheid regen gevallen.

 

Helaas niet altijd op de juiste tijd om zo van een optimale oogst te kunnen profiteren. Maar toch zijn we dankbaar dat de mensen voldoende te eten hebben gehad in het afgelopen seizoen. Er is nu net weer geoogst en we hebben geadviseerd om voorraden maïs op te slaan. Later kan het dan verdeeld worden onder de mensen die het nodig hebben omdat hun eigen voorraad op is. Er is voldoende plaats in het huisje van de maïsmolen om het maïs op te slaan. Er is nog veel onontgonnen land. We willen de mensen stimuleren om dit ook te verbouwen. We helpen de mensen bij de aanleg van kleine groentetuintjes. Om gezond te blijven is het van belang dat er meer variatie in het voedsel wordt aangebracht. Vooral de kinderen hebben in hun groei voldoende variatie nodig. Hier hoort ook een stukje voorlichting bij. Op een later moment willen we gaan kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Vrouwen en kinderen in Chisenga

Nieuw Project
Nadat het project van de maïsmolen zo succesvol is verlopen, hebben wij lang nagedacht over een tweede project waarvan wij hopen dat het even succesvol zal zijn. In deze nieuwsbrief willen wij u graag wat vertellen over onze plannen voor het nieuwe project. Voor een vrouw in het dorp hebben wij een opleiding tot kleermaakster geregeld. We willen haar graag helpen een eigen atelier met winkeltje op te starten. Ook wil zij de vrouwen in het dorp gaan lesgeven in handwerken. Als dit alles gerealiseerd is kunnen de schooluniformen onderhouden worden en nieuwe uniformen in eigen beheer gemaakt worden.

Ook dit project gaan we weer aanmelden bij het Ministerie van Ontwikkelings-samenwerking. Zij geven subsidie voor kleinschalige plaatselijke projecten op het gebied van ontwikkelings-hulp. Dit houdt in dat alle giften die wij voor dit project ontvangen worden verdubbeld.

Informatie avond
Omdat wij het contact met onze donateurs zeer op prijs stellen en u graag betrekken bij het werk van de stichting, organiseren wij een informatie avond.
We willen u heel hartelijk uitnodigen voor deze avond. Dit zal plaatsvinden op maandag 15 augustus om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Stationstraat 20 in Hardinxveld - Giessendam. Op deze avond hoopt ook Grace Musukwa aanwezig te zijn. Zij woont en coördineert onze projecten in Malawi. Zij zal het zeker op prijs stellen u allen te ontmoeten en al uw vragen te beantwoorden. Dus kom allemaal naar onze informatie avond en neem iedereen mee die ook belangstelling heeft.

We zijn op zoek naar mensen die hart hebben voor Malawi en met ons mee willen denken. Met hulp, in welke vorm dan ook, zijn wij altijd heel dankbaar. We hopen dat u ons wilt blijven steunen met uw gebed en/of giften. Ook is de bestuursfunctie van secretaris nog steeds vacant en hopen we snel iemand te vinden die deze wil vervullen.

Uw giften kunt u storten op giro 9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, Hardinxveld Giessendam. Tel: 0184 - 611229
Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. : 24346588