Nieuwsbrief 5
Odini Malawi Stichting - december 2005

Bedankt
We willen iedereen die op welke manier dan ook, betrokken is bij het werk van de Odini Malawi Stichting heel hartelijk bedanken en Gods zegen toewensen. We zijn heel blij met de vele giften die we mochten ontvangen. Zonder uw hulp kunnen we niet doorgaan met de hulp die we bieden aan de mensen in Chisenga in het Noorden van Malawi.

Snoepactie
In oktober hebben we weer “Oud Hollands” snoep verkocht. Alle kinderen die geholpen hebben om zo veel mogelijk zakjes snoep te verkopen, heel erg bedankt. Het leverde een mooie opbrengst op van ruim € 800,- Fantastisch!

NCDO
We hebben officieel bericht ontvangen dat onze aanvraag voor subsidie voor het nieuwe project, een naaiatelier en winkeltje, is gehonoreerd. Dit houdt in dat alle giften voor dit project worden verdubbeld. We zijn al begonnen aan de bouw van het atelier en winkeltje. Er wordt hard gewerkt. De fundering en de muren staan er en op dit moment zijn ze met het dak bezig. Veel mensen in het dorp helpen een handje mee om de bouw zo goed mogelijk te laten verlopen We hopen dat dit project in het voorjaar van 2006 gerealiseerd zal zijn. De kleermaakster Esther is nog iemand aan het opleiden zodat ze samen het atelier en winkeltje gaan runnen.

Sponsors
We zijn heel blij met de mensen die een schoolkind sponsoren. Wij willen u namens deze kinderen heel hartelijk bedanken. De kinderen realiseren zich dat

ze zonder deze hulp hun opleiding niet kunnen volgen. Nieuwe sponsors zijn nog altijd welkom. Goede scholing is belangrijk voor de toekomst van elk kind.

Honger
Wat ons nu grote zorgen baart is de honger die er in heel Malawi vele mensenlevens dreigt te eisen. Ook in het Noorden is er een tekort aan voedsel. Veel mensen raken door hun etensvoorraad heen en het duurt nog ruim vier maanden voordat er weer geoogst kan worden. Gelukkig is er nog wel eten te koop, zodat we met financiële middelen nog mensenlevens kunnen redden. We hebben al diverse zakken maïs uitgedeeld aan diegene die niets meer hadden. We zijn van plan hiermee door te gaan zolang dat nodig en mogelijk is. Het is verschrikkelijk te moeten horen dat mensen verhongeren en we proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen. Dus onze noodkreet is “Help de mensen in Malawi de komende tijd te overleven”.

Gezegende kerst
We willen iedereen gezegende kerstdagen toewensen en we hopen ook in 2006 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.

Uw giften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld Giessendam. Tel: 0184 – 611229

Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588