Nieuwsbrief 7
Odini Malawi Stichting - december 2006

Bedankt
Een heel hartelijk woord van dank voor alle gebeden, giften ideeën en alle hulp die we het afgelopen jaar hebben ontvangen. We zijn heel blij dat het zowel met de mensen, als met de diverse projecten in Malawi goed gaat. De oogst is het afgelopen seizoen redelijk goed gelukt, zodat er dit jaar geen gebrek aan voedsel op grote schaal is in de streek waar we ons
als Stichting op hebben gericht. Momenteel wordt er weer hard gewerkt op het land, zodat alles weer geplant en gezaaid is voor het regenseizoen begint.

Koeien, schapen en geiten
Met het vee gaat het goed. De koeien groeien hard. Eind van het jaar worden ze geïnsemineerd, zodat we in de loop van 2007 de eerste kalveren verwachten. Helaas zijn er twee schapen dood gegaan, zij hadden plastic gegeten, dus ook daar geldt: laat geen rommel slingeren. Het eerste lammetje is geboren, maar er is een geit weggelopen. De stal is helemaal afgebouwd, zodat de koeien in het regenseizoen en ook ’s nachts droog kunnen staan. De jongens die op de koeien passen zijn blij met hun baantje, en ook de veearts komt bijna dagelijks even langs om deze bijzondere koeien te bewonderen.

Winkel, naaiatelier, maïsmolen
De winkel draait goed, steeds meer mensen uit de omgeving komen er hun boodschapjes doen. Ook het naaiatelier heeft voldoende werk. Er wordt volop gebreid en kleding gerepareerd en gemaakt. De dames die er werken zijn erg blij dat ze zo in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
De maïsmolen heeft goed gedraaid, dit in verband met de goede oogst, en heeft zodoende ook in het salaris van het overige personeel kunnen voorzien.

 

Sponsors
De jongeren op school leren hard en zijn hun sponsors erg dankbaar voor de bijdrage, zodat ze door kunnen leren. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors, zodat er nog meer kinderen na hun lagere schooltijd door kunnen studeren. We stimuleren alle jongeren, ook de meisjes, om hun basisonderwijs zo goed mogelijk te volbrengen, zodat ze door kunnen naar de middelbare school. Dit kan alleen voor diegenen die met goede cijfers groep 8 verlaten, sommige kinderen moeten groep 8 meerdere keren herhalen om zo voldoende punten te halen voor de middelbare school. Omdat deze school voor de locale bevolking vaak te kostbaar is, stoppen veel kinderen na het basisonderwijs. Wij proberen dit te doorbreken en zijn blij dat er al diverse kinderen op de middelbare- en op het beroepsonderwijs zitten. Een van hen, Edward, is binnenkort afgestudeerd als automonteur. Hij is de Stichting heel erg dankbaar en hoopt binnenkort een baan te vinden, zodat hij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.
Bent u geïnteresseerd in het sponsoren van een schoolkind, neem dan contact met ons op.

Coördinator
We zijn erg blij dat Grace Musukwa met vervroegd pensioen is en naar Chisenga is verhuisd om daar de diverse projecten te coördineren. Een van haar taken is het geven van voorlichting op het gebied van gezondheid en aids-preventie.
Tevens houdt zij nauw contact met de mensen die bij de projecten betrokken zijn en de kinderen die gesponsord worden.
We hopen dat zij samen met haar gezin een gezegende tijd zal hebben daar.


 


Nieuw project
Nu de oogst een stuk beter was dan de afgelopen jaren en de voorgaande projecten goed verlopen hebben we als bestuur van de Stichting Odini Malawi besloten een “Sport- en Spelproject” te starten. We vinden het belangrijk dat jongeren naast hun studie, hulp op het land en in en om het huis, ook tijd en gelegenheid hebben om te spelen en te sporten. Voor de kleinsten willen we een speeltuintje aanleggen en voor de anderen gaan we een voetbal- en basketbalclub oprichten. Hiervoor zal een geschikte trainer gezocht worden. We willen om te beginnen een voetbalveld en een basketbalplein aanleggen . Ook willen we de meisjes stimuleren deel te nemen aan de sportclubs. Alfred en Khumbo Musukwa hopen in de zomer van 2007 naar Malawi af te reizen om aan dit project gestalte te gaan geven.

Toekomstige projecten
We zijn ons aan het oriënteren op een aantal projecten/ideeën voor de toekomst.

  • Zo willen we irrigatiesystemen aanleggen, zodat er tijdens langere perioden van droogte toch voldoende voedsel verbouwd kan worden.
  • Ook zijn we op zoek naar de mogelijkheid om op zonne-energie te koken. Dit levert als voordeel op dat er veel minder bomen gekapt hoeven te worden, wat erg arbeidsintensief is, maar ook slecht voor het milieu.
  • Een van onze andere plannen is het bouwen van een “Droomhuis” voor gehandicapte kinderen. Op dit moment worden de gehandicapte kinderen vaak geïsoleerd, omdat mensen het als een straf van God zien. Wij willen hier verandering in brengen en de kinderen laten weten dat elk kind waardevol is voor God. De bedoeling is om op een centrale plaats in Malawi een huis te bouwen waar gehandicapte kinderen een á twee weken verwend worden, zodat ze realiseren dat ze geliefd zijn. We willen dit verwezenlijken met een kleine vaste kern personeel en verder met vrijwilligers, die tijdelijk in dit huis willen werken.

Zoals u begrijpt is er nog voldoende nood en is uw gebed en/of gift van harte welkom.

 

 

  • Acties
    Het eerst weekend in januari 2007 wordt er in Dordrecht een grote boekenverkoop gehouden ten bate van de Stichting.
  • 5 mei 2007 wordt er in Gorinchem een groot bevrijdingsfeest georganiseerd, de opbrengst zal voor Odini Malawi zijn.
  • 2 juni 2007 zal er een concert gegeven worden, waarvan de opbrengst voor de Stichting bestemd zal worden. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.
  • Ook hopen we in het voorjaar weer een snoepactie te houden.

We willen iedereen die bij al deze acties betrokken is, heel hartelijk danken van zijn/haar inzet.

Gezegende Kerst
Tot slot willen we iedereen gezegende kerstdagen toewensen en we hopen dat u ook in 2007 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.

Uw giften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229


Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588