Nieuwsbrief 10
Odini Malawi Stichting - juni 2008

Bedankt
Een heel hartelijk woord van dank voor alle gebeden, giften, ideeën en alle hulp die we het afgelopen half jaar hebben ontvangen. We zijn heel blij dat het, zowel met de mensen, als met de diverse projecten in Malawi, goed gaat.
God zij alle eer!

Het laatste nieuws uit Malawi
Er wordt op dit moment volop geoogst. De opbrengst van het land is redelijk, mede dankzij het gebruik van kunstmest.
Het grote nieuws is dat er al vijf gezonde kalfjes zijn geboren. Er wordt dagelijks gemolken. De melk wordt gedronken door zowel de kalfjes als de mensen in het dorp.
Met het andere vee, zoals de geiten, de schapen en de kippen, gaat het ook goed. Het wordt zo een aardig land- en veeteeltbedrijfje. Door dit project groeit de werkgelegenheid en wordt er een goede bijdrage geleverd aan een gevarieerdere voeding voor de mensen in het dorp.

Nieuw Project
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over het idee om een auto aan te schaffen die tevens dienst kan doen als ziekenwagen. Dit is nog steeds een van onze wensen. Toch gaan we dit plan even aan de kant schuiven voor een ander plan. Omdat het geld voor deze 4x4 auto niet binnenkwam en ook de subsidie werd afgewezen, hebben we als bestuur besloten om een ander project voorrang te geven.

Dat is het irrigatieproject. Dit is al vanaf het allereerste begin van de Stichting een grote wens. We zijn ons ervan bewust dat als er minder honger is door voldoende, beter en gevarieerder voedsel,
de sterfte onder de kinderen zeer zeker zal afnemen. We denken dat irrigatie hier een grote bijdrage aan kan leveren. Ook is het belangrijk als er meer gras groeit, zeker nu de veestapel zich uitbreidt. De enige manier om dit te bereiken is, door het land te irrigeren. Daarvoor gaan we gebruik maken van zonne-energie. Deze zomer gaat de familie Musukwa voor de Odini Malawi Stichting naar Malawi. Zij gaan dit project dan voorbereiden en afspraken maken met deskundigen die het irrigatiesysteem kunnen aanleggen. Dit wordt een groot project en we hebben daarbij veel expertise en geld nodig.
We hopen dat we dit project binnen een jaar kunnen realiseren en dat veel bedrijven en mensen dit project gaan sponsoren.

Schoolkinderen
Er zijn een groot aantal schoolkinderen klaar met hun middelbare schoolopleiding. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk een vervolg- opleiding te gaan doen. Deze kinderen willen we helpen met het vinden van een passende baan. Dit wordt per kind bekeken. Er zijn nog veel kinderen die wachten op een sponsor.

 

Vanaf dit najaar willen we ook sponsors zoeken voor jongere kinderen. In het begin zal het geld hoofdzakelijk besteed worden aan de dagelijkse behoefte in het gezin, maar naarmate het kind groter wordt en naar school gaat, wordt dit geld gebruikt voor de opleiding en alles daaromtrent. U kunt dus vanaf het najaar van 2008 een jonger kindje financieel adopteren. U ontvangt dan informatie over uw sponsorkindje en ook een foto en informatie over de woon- en leefomstandigheden.
De kinderen zijn dolgelukkig als ze vrienden in Nederland hebben en gesponsord worden. Ook kunt u persoonlijk contact hebben met uw sponsorkindje. Wel gaat alle post via de Stichting.

Acties
Het is ondertussen een traditie geworden om in het voorjaar een Oud-Hollandse snoepactie te houden. Heel hartelijk dank aan de enthousiaste kinderen die meegeholpen hebben. Er zijn 750 zakjes verkocht, fantastisch!

Ook de jaarlijkse collecte in de N.H. kerk in Giessen-Oudekerk heeft een mooi bedrag opgeleverd, heel hartelijk dank.

We staan ook regelmatig op braderieën en fancy-fairs. We zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Vele handen maken licht werk.

Afrikadag
Eind juli dit jaar gaat de familie Musukwa weer naar Chisenga in Malawi. We willen daarom nog een feestelijke dag organiseren voor iedereen die betrokken is bij het werk van de Stichting, om zo ervaringen uit te wisselen en natuurlijk geld in te zamelen.

Op zaterdag 28 juni a.s. organiseren we een Afrikadag op Parallelweg 124 in Hardinxveld-Giessendam. Het bestuur van de Stichting zal er zijn om uw vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over de projecten.

Heeft u nog bruikbare spullen die u voor dit goede doel wilt afstaan, breng ze dan op zaterdag 28 juni tussen 8.30 en 10.30 uur op Parallelweg 124, of neem contact op met de voorzitter Ada Musukwa (tel.: 0184 611229 / 06 36021645)

 

Van 11.00 tot 15.00 uur is er een grote tuinverkoop. De opbrengst is voor het irrigatieproject in het dorp Chisenga in Malawi. Naast tweedehandsspullen en kleding, zijn er voor de kinderen Afrikaanse spelletjes, en voor een ieder lekkere hapjes, muziek en veel gezelligheid. Dus mis het niet en kom allemaal!

’s Avonds om 18.00 uur wordt er een Afrikaanse Braai georganiseerd op dezelfde locatie. De kosten zijn €15,00 all inclusive. (kinderen tot 12 jaar €10,00) Hiervoor graag uiterlijk donderdag 26 juni opgeven met hoeveel personen u van plan bent te komen. Dit kan via de website www.odinimalawi.nl of telefonisch via de voorzitter (0184- 611229).

Voor deze dag zoeken we mensen die willen helpen om een geslaagd feest van de Afrikadag te maken.

Als u niet kunt komen, maar wel iets wilt bijdragen kan dit ook. We zoeken mensen die salades voor bij de Braai (bbq) of hapjes voor overdag willen maken.

Wij hebben er zin in en hopen u allemaal op het feest te ontmoeten. Neem ’s avonds wel zelf uw tuinstoeltje mee, voor de rest wordt gezorgd.

De Afrikadag vindt plaats op Parallelweg 124 in Hardinxveld-Giessendam.

Uw giften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-
Giessendam. Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588