Nieuwsbrief 11
Odini Malawi Stichting - dec. 2008

Bedankt
Een heel hartelijk woord van dank voor alle gebeden, giften, ideeën en alle hulp die we het afgelopen half jaar hebben ontvangen. We zijn heel blij dat het, zowel met de mensen, als met de diverse projecten in Malawi goed gaat.
God zij alle eer!

Het laatste nieuws uit Malawi
Op dit moment is het regenseizoen net begonnen en wordt er volop op het land gewerkt. Deze maanden zijn voor veel mensen moeilijke maanden omdat de oogst van vorig jaar begint op te raken. Als het nodig is springen we bij door voedsel uit te delen. We hopen en bidden dat de oogst volgend jaar goed gaat lukken. Maar elke keer weer ervaren we dat het fijn zou zijn als er door middel van irrigatie extra voedsel zou kunnen groeien.

Toen wij, Ada, Alfred en Yamiko Musukwa, deze zomer een bezoek brachten aan Malawi was het fantastisch om de koeien en de kalfjes met eigen ogen te zien. Momenteel zijn er vijf kalfjes. Vijf koeien zijn drachtig. De geiten dartelen vrolijk rond en vermenigvuldigen zich goed. Twee jongens melken elke dag de koeien en zorgen voor het vee. Zij verdienen zo een eigen inkomen en kunnen in het onderhoud van hun familie voorzien.

Het irrigatieproject in Chisenga
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over het idee om irrigatie aan te leggen in Chisenga. We weten dat dit een kostbaar project gaat worden. Nu zijn we heel dankbaar u te mogen vertellen dat een groot gedeelte van het project financïeel gerealiseerd is. Dit komt mede door de grote verrassing van het bedrijf "De Giessen Automatisering” in Hardinxveld-Giessendam. Afgelopen zomer bestond dit bedrijf 25 jaar. Er werd een groot feest georganiseerd waarbij aan alle deelnemers een bijdrage werd gevraagd voor ons irrigatieproject. Dit leverde het fantastische bedrag van € 12.000.- op. Samen

met de andere giften kunnen we nu met dit project aan de slag.
Momenteel zijn we bezig met de registratie van de Stichting in Malawi zelf. Zodra dit helemaal rond is wordt er gestart met het irrigatieproject. We hopen in het volgende droge seizoen de vruchten hiervan te plukken.

Registratie Stichting in Malawi
Eén van de opdrachten tijdens de afgelopen reis van de familie Musukwa was het officieel registreren van de Stichting in Malawi. Dit is niet zo eenvoudig als het hier in Nederland is. We hebben in Malawi een bestuur opgericht van vijf mensen die de projecten en financiën daar zullen begeleiden. We zijn blij dat we vijf mensen bereid hebben gevonden die dit belangeloos willen doen. Momenteel zijn de aanvraagformulieren bij het Ministerie van Justitie en we hopen dat binnenkort de Stichting ook in Malawi officieel geregistreerd is. De naam daar zal Odini Foundation zijn. Het woord Malawi mag niet gebruikt worden. Dit mogen alleen overheidsinstellingen. Zodra de registratie rond is, is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor toekomstige projecten.

Schoolkinderen
Afgelopen zomer hebben we alle sponsorkinderen weer bezocht. Ze zijn blij en dankbaar dat ze naar school kunnen dankzij uw giften. Drie jongens hopen vanaf januari 2009 aan een vervolgopleiding te beginnen, ze wachten nog op de uitslag van hun examens. Eén jongen rond dit jaar zijn vervolgstudie af met grote kans op een baan zodat hij zijn familie kan onderhouden. Toch zijn er nog veel jongeren voor wie dit niet mogelijk is. Sponsors zijn nog altijd welkom! Voor ?20,-- per maand helpt u een kind aan een toekomst.
Ook was het fantastisch om afgelopen zomer met de basisschoolkinderen te werken met het schoolmateriaal `Piccolo`. De Stichting heeft dit gekregen voor de schoolkinderen in Chisenga. Het zijn bordjes met allerlei kaarten met opdrachten en knopjes die je op de goede

 

plaats moet zetten. Het was voor de kinderen een feest om hier mee bezig te zijn en zo spelenderwijs te leren. Ik heb het materiaal achtergelaten op de basisschool in Chisenga. De leerkrachten op school zijn heel blij met dit educatieve materiaal.
Ook hebben we elke dag op het basketbalveld gespeeld. De kinderen zijn erg enthousiast en leergierig. Een van de grotere jongens verzorgt de trainingen. We speelden niet alleen basketbal maar ook allerlei andere balspelletjes. Het is fijn de kinderen zo bezig te zien. Ook de oudere kinderen spelen graag een partijtje als ze vrij zijn van school.

Bestuur
We willen u mededelen dat we een nieuw bestuurslid hebben. Pieter Visser is na vijf jaar als bestuurslid afgetreden. Daarvoor in de plaats is Henri van Delft bestuurslid geworden. Hij is al diverse keren in Malawi geweest en zet zich in voor de mensen in Malawi. We zijn blij hem te mogen verwelkomen. Hij deed hetzelfde in zijn eentje wat wij als Stichting doen en hebben besloten te gaan samenwerken. We bestaan nu als Stichting 5 jaar en we denken dat het goed is om ook aan andere delen van Malawi hulp te bieden en niet alleen in één dorp projecten op te blijven zetten. Hieronder vertelt hij het één en ander over zijn ideeën en plannen.

Henri vertelt:
Nederlandse tuinbouw in Majeriro?
Majeriro ligt in het noorden van Malawi aan het meer van Malawi. Ik hoor u nu bijna denken: "Dat komt goed uit, een meer in de buurt is prima voor tuinbouw!". Dat klopt, echter er is een probleem. Het meer ligt te ver van de akkers en zodoende krijgen ze het water niet op de tuinbouwgrond. Hiervoor zijn pompen nodig, pijpen en een waterbassin en gereedschap om het aan te leggen.
Ik leerde dit probleem kennen toen ik Rudovick Tiwonge Mlinda Munthali ontmoette, zeg maar Rudo. Rudo komt uit Majeriro en probeert daar met een team van tien jonge mannen en vrouwen het tuinbouwproject op poten te zetten. Dit, ten bate van de lokale bevolking, met name voor de hulpbehoevende ouderen en wezen in het dorp. In tegenstelling tot ons, die sinds enkele maanden een

 

kredietcrisis kennen, heeft Rudo die al jarenlang. Hij en zijn team krijgen het geld voor de pompen etc. niet bij elkaar. Via de Odini Malawi Stichting willen wij het komende jaar geld inzamelen om dit project daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een eerste start is inmiddels gemaakt door in de kerk van mijn dorp Haarsteeg een collecte te houden voor Majeriro. De opbrengst hiervan is ongeveer € 500,-. Een goed begin. Op dit moment wordt er een concreet plan uitgewerkt om het irrigatieproject tot een succes te maken. Namens Rudo en zijn tien medewerkers uit Majeriro willen wij u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Diverse acties en leuke ideeën
Op dit moment wordt er op de Prins Willem Alexander School in Culemborg gespaard om de speeltuin in Chisenga op te vrolijken. Ook de kerstcollecte in de kerstdienst van de school zal voor de Odini Malawi Stichting zijn. Wat een mooie actie!
Een kennis van ons werd 60 jaar en in plaats van cadeaus voor zichzelf te vragen vroeg hij om giften voor het dorp Chisenga. Hartelijk bedankt!
Van een collega ontving de Stichting een doos met nog bruikbare postzegels, waar we voorlopig de nieuwsbrieven mee kunnen frankeren. Een welkome gift, dank u wel!

Gezegende Kerst
Tot slot willen we iedereen gezegende Kerstdagen toewensen en we hopen dat u ook in 2009 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.

Uw gften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31,
3371 HH Hardinxveld-Giessendam.
Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588