Nieuwsbrief 12
Odini Malawi Stichting - juni 2009

Bedankt
Allereerst willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen half jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden. We zijn heel blij dat het met de mensen in Malawi goed gaat en dat diverse projecten naar tevredenheid verlopen. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar.

Het laatste nieuws uit Malawi
We beginnen met een vrolijk geboortebericht! De afgelopen maand zijn er vijf kalfjes geboren in Chisenga. Nu zijn er in totaal tien. Met de nieuwe kalfjes zijn er nu dus ook weer vijf koeien extra die melk leveren. De kalfjes blijven bij hun moeder en drinken hun melk. De koeien worden nu ook gemolken zodat hun melkproductie toeneemt. De melk wordt soms verkocht, maar ook vaak weggegeven aan de armere mensen onder de bevolking. Vooral voor de kinderen is de melk belangrijk om zo noodzakelijke voedingsstoffen binnen te krijgen.
• Er is dringend behoefte aan irrigatie voor de akkerbouw. In Chisenga is een tekort aan water voor de gewassen op het land.
• De winkel draait goed, maar in het naaiatelier is een vacature.
• Het basketbalveld wordt volop gebruikt door diverse groepen kinderen en jongeren.
• Er worden nu ook kookdozen gemaakt zodat de mensen geen brandhout meer nodig hebben voor het bereiden van hun maaltijden. Uiteraard vergt het nog wel wat tijd voordat iedereen ook weet hoe de kookdoos gebruikt moet worden.
• De schoolkinderen werken hard op school. Een aantal jongeren heeft hun opleiding afgerond en een baan gevonden. Helaas hebben we nog steeds meer schoolkinderen die hulp nodig hebben dan dat we sponsors hebben. Dus we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors.

 

Het irrigatieproject in Chisenga
Na veel telefoontjes, e-mails en onderhandelingen zijn we eindelijk begonnen aan het irrigatieproject in Chisenga. De over-eenkomst met de aannemer is getekend en we hebben de helft van het project aanbetaald. Op korte termijn zal er begonnen worden met het boren van een waterput. Hiervoor moet 60 tot 90 meter diep geboord worden. Dan komt er een pomp die werkt op zonne-energie en een grote opslagtank. Vanuit deze tank kan er water naar de akkers vloeien. Ook kan er drinkwater worden afgetapt. Het is een groot project en helaas zijn de kosten veel hoger dan we aanvankelijk gedacht hadden. Dit komt vooral doordat de put erg diep moet worden. Het totale project gaat ? 24.000,-- kosten. Tweederde hiervan hebben we al. We hopen het resterende bedrag op korte termijn te kunnen inzamelen. Daarom zijn we op zoek naar mensen en bedrijven die ons willen sponsoren. Creatieve, sportieve mensen die bijvoorbeeld een sponsoractie op touw willen zetten. Elk idee dat geld oplevert is welkom. We vertrouwen erop dat God ons project zegent. Als wij met z’n allen ons best doen, dan zal het geld er zeker komen.

Registratie Stichting in Malawi
Inmiddels is de OdiniMalawi Stichting ook geregistreerd in Malawi. Daar heet de stichting: “Odini Foundation”. Ook in Malawi zijn vijf bestuursleden gevonden voor onze Stichting. Deze bestuursleden houden zich bezig met de begeleiding van de projecten in Malawi.

ANBI
In Nederland zijn we met ingang van 1 januari 2009 geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Hier zijn we heel blij mee want dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

 

 

Bezoek uit Malawi
Bij de familie Musukwa is bezoek uit Malawi. Mc Donald Musukwa logeert daar tot eind juli. Hij woont zelf in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Zijn ouders wonen in Chisenga en hij gaat regelmatig bij hen op bezoek. Mc Donald is dankbaar en enthousiast over de ontwikkelingen in het noorden van Malawi. Vindt u het leuk om hem te ontmoeten, kom dan een keer langs voor een “bakkie Malawi Thee” en een gezellig praatje. Mc Donald vindt het boeiend om wat van Nederland te zien en te leren. Als u een plaatsje over hebt wanneer u een dagje uitgaat, dan houdt hij zich van harte aanbevolen.

Snoepactie
Van 29 juni tot en met 4 juli a.s. gaan we weer “Oud-Hollands” snoep verkopen in Hardinxveld-Giessendam. We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen. Als we 750 zakjes verkopen hebben we een netto opbrengst van € 1000,- . Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus help ons alsjeblieft en kom een doosje snoep ophalen. U kunt de zakjes verkopen in uw straat, op uw werk en bij familie en vrienden. Gaat u op verjaardags-visite? Neem de doos met snoepzakjes mee!

Braderieën/markten
Henri van Delft, een van onze bestuursleden, staat regelmatig op markten en braderieën door heel Nederland. Hij verkoopt allerlei prachtige artikelen uit Malawi.
Ook op de braderie in Hardinxveld-Giessendam was hij van de partij. Het was een mooie zonnige dag met een netto opbrengst van ruim € 200,-.
Wilt u voor onze Stichting spullen verkopen op een markt of braderie bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op, zodat we het kunnen regelen.

Hardinxveld-G’dam:
Millennium Gemeente
Op initiatief van de Christen Unie en de Partij van de Arbeid, gesteund door CDA en SGP, is op 23 juni j.l. een eerste vergadering belegd op het Gemeentehuis waar Goede Doelen Stichtingen zoals wij, waren uitgenodigd met als doel ondersteuning te ontvangen van het

 

gemeentebestuur in de strijd tegen ziekte en armoede wereldwijd.
Ons dorp wil Millennium Gemeente worden. Er zijn ons al 114 gemeenten in het land voorgegaan. Dit project is namelijk al in het jaar 2000 gestart en de doelen moeten behaald zijn in 2015 en dat in 189 landen.
Wat zijn zoal de doelen?
• Extreme armoede en honger in de wereld uitbannen.
• Alle jongens en meisjes kunnen naar school wereldwijd.
• Kindersterfte sterk doen afnemen.
• De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria stoppen.
Er is vanuit de gemeente ook een bedrag van
€ 30.000,--, 0,1% van de begroting, beschikbaar gesteld voor de Stichtingen in het dorp die internationaal hulp verlenen.
De stuurgroep zal dit op een juiste manier gaan verdelen en daarnaast meer bekendheid aan de Stichtingen geven door allerlei acties te bedenken.
Ada Musukwa is vanuit onze Stichting lid geworden van deze stuurgroep.

Bestuur
Ruud de Zeeuw heeft aangegeven als bestuurslid te gaan stoppen. We zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heeft u interesse, laat het ons even weten.

Uw gften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31,
3371 HH Hardinxveld-Giessendam.
Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588