Nieuwsbrief 13
Odini Malawi Stichting - december 2009

Bedankt
Allereerst willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen half jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden. We zijn heel blij dat het met de mensen in Malawi goed gaat en dat diverse projecten naar tevredenheid verlopen. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar.

Het laatste nieuws uit Malawi
Het regenseizoen is begonnen. We blijven advies geven op het gebied van het cultiveren van diversiteit in de gewassen. We hopen en bidden dat de regen op het juiste moment komt en dat het irrigatieproject snel klaar zal zijn zodat ook buiten de regentijd geïrrigeerd en verbouwd kan worden.

Deze zomer is Alfred weer naar Malawi geweest. Er is hard gewerkt aan de speeltuin en met het personeel zijn weer concrete afspraken gemaakt. Yesaya is weer terug als manager. Een groot aantal sponsorkinderen doet dit jaar examen en hoopt daarna door te gaan met vervolgopleidingen. Met het bedrijf dat de irrigatie gaat realiseren zijn diverse overleggen geweest met name over de vraag waarom er zoveel vertraging opgelopen is tijdens dit project. Helaas kon er tijdens zijn verblijf nog niet gestart worden met de aanvang van het project, wel zijn er duidelijke afspraken op papier gezet. De stichting in Malawi is druk bezig om de projecten draaiende te houden. We hopen op korte termijn ook een speeltuin aan te leggen in het midden van Malawi, op een stuk grond dat bestemd is voor de bouw van het “droomhuis”.
Hiervoor wordt subsidie aangevraagd bij Wilde Ganzen.

Britta en Emma in Malawi
Half oktober kreeg de stichting een verrassend telefoontje van twee jonge dames. Zij waren op zoek naar een kleine stichting die in Afrika werkzaam is waar ze voor drie maanden een helpende hand konden bieden. Ze zijn alle twee

klaar met hun VWO- opleiding en gaan volgend jaar studeren. In dit tussenjaar willen ze zichzelf ontwikkelen, maar ook iets doen aan ontwikkelingswerk. De volgende dag kwamen ze op gesprek. De voorzitter, de penning-meester en Alfred zijn in gesprek gegaan met Emma en Britta en al snel kwamen we tot de conclusie dat ze heel graag naar Chisenga wilden om daar te helpen waar nodig is. Na nog een vervolggesprek vertrokken ze 10 dagen later naar Malawi. Ondertussen hebben ze al veel beleefd. Ze geven Engelse les en helpen bij wiskunde en ander huiswerk. Ook ondernemen ze allerlei spelletjes met de schoolkinderen die nu vakantie hebben. Ze helpen op het land en zijn tot een zegen in het dorp. Hun avonturen kunt u verder lezen op onze website onder het kopje reisverhalen.

Het irrigatieproject in Chisenga
Eindelijk is er begonnen aan het irrigatieproject in Chisenga. Er is een waterput geslagen. Na drie keer boren was er water. Nu zijn ze bezig met de verdere ontwikkelingen zoals de waterpomp op zonne-energie en de watertank. Vanuit deze tank kan er water naar de akkers vloeien. Ook kan er drinkwater worden afgetapt. Het is een groot project en helaas zijn de kosten veel hoger dan we aanvankelijk gedacht hadden. Een groot gedeelte van de kosten zijn al binnen. We hopen het resterende bedrag op korte termijn in te zamelen. Bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben we een aanvraag ingediend om de tekorten voor dit project aan te vullen. Gemeente Hardinxveld stelt subsidie beschikbaar voor projecten die voldoen aan de millenniumdoelen en daar voldoet dit project aan. De Gemeente Hardinxveld-Giessendam is sinds kort Milleniumgemeente geworden. De millenium-doelen zijn: De armoede halveren -Elk kind naar school - Mannen en vrouwen gelijkwaardig - Minder kindersterfte - Verbetering van de gezondheid van moeders - Bestrijding van dodelijke ziektes -

 

Bescherming van het milieu - Iedereen schoon drinkwater en minder sloppenwijken - Toegang tot betaalbare medicijnen - Een eerlijk handels-systeem en minder schulden voor ontwik-kelingslanden.
Een kleine stuurgroep probeert de millenium-doelen zichtbaar te maken binnen de gemeente. Ada Musukwa maakt deel uit van deze stuurgroep. Onlangs is er een informatiemarkt gehouden op het gemeentehuis in Hardinxveld. Helaas was de opkomst zeer gering. Deze week komt er een speciale bijlage in het weekblad het ”Het Kompas”. Hierin zal ook de Odini Malawi Stichting gepresenteerd worden.

Acties
De snoepactie die we in juni hebben gehouden heeft een fantastische opbrengst van € 1300,-- opgeleverd. Iedereen die daaraan mee heeft geholpen willen we heel hartelijk bedanken. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie mogen rekenen.

Onlangs zijn kennissen van ons 25 jaar getrouwd. In plaats van cadeaus voor zichzelf vragen ze de gasten iets te schenken aan de Odini Malawi Stichting, wat een fantastisch idee! Dankjewel Jos en Cora.

Vastenactie
We zijn heel blij dat de aanvraag bij Cordaid om met een irrigatieproject te gaan beginnen in Majeriro, een ander dorp ook in het Noorden van Malawi, is gehonoreerd.
Tijdens de vastenactie zal voor de Odini Malawi en voor Floja Malawi geld worden ingezameld dat door Cordaid met 50% vermeerderd zal worden. Floja Malawi gaat een dagopvangcentrum bouwen en de Odini Malawi Stichting gaat dit geld gebruiken voor het tweede irrigatieproject. Op dit moment is Henri van Delft, onze penningmeester in Malawi om de voorbereidingen van dit project te regelen.

Braderieën/markten
Henri van Delft, een van onze bestuursleden, staat nog steeds regelmatig op markten en braderieën door heel Nederland. Hij verkoopt allerlei prachtige artikelen uit Malawi. Dit jaar waren we ook aanwezig bij de milleniumdag

op het gemeentehuis in Hardinxveld- Giessendam en bij de Sinterklaasintocht in Boven-Hardinxveld. Zo proberen we met elkaar de stichting onder de aandacht van de bevolking te brengen. Wilt u voor onze stichting spullen verkopen op een markt of braderie bij u in de buurt? Neem dan contact op met ons zodat we het kunnen regelen.

Bestuur
We zijn heel blij dat we twee nieuwe mensen mogen verwelkomen binnen ons bestuur. Heidy Klomp als nieuw bestuurslid en Christa de Winter als vrijwilliger. Mocht u ook geinteresseerd zijn om mee te denken en te helpen met activiteiten binnen de stichting laat het ons even weten. We kunnen altijd hulp gebruiken.

Op zoek maar opslagruimte
Regelmatig ontvangen we bruikbare spullen die we naar Malawi mee willen nemen. Onder andere een hele collectie spijkerbroeken, sportkleding etc. We kunnen niet alles direct meenemen. Ook verzamelen we goed verkoopbare spullen die we af en toe op markten verkopen. Voor deze spullen zijn we op zoek naar een kleine opslagruimte waar we regelmatig wat bij kunnen zetten en weg kunnen halen.

Gezegende Kerst
Tot slot willen we iedereen gezegende kerstdagen toewensen en we hopen dat u ook in 2010 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.
Uw giften zijn meer dan welkom en kunt u storten op giro: 9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588