Nieuwsbrief 14
Odini Malawi Stichting - december 2009

Bedankt
Allereerst willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen half jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden.. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar.

Dekenale Wandel- en Fietstocht voor het goede doel
Op zaterdag 20 maart 2010 is weer de jaarlijkse Dekenale Vastenactie gehouden, waarvoor de opbrengst bestemd was voor de projecten van Odini Malawi Stichting en voor Floja Malawi, een collega-stichting uit Drunen.
De decanale vastenactie, samengesteld uit elf dorpen rond Heusden, komt al meer dan 40 jaar onvoorwaardelijk op voor de allerarmsten, door te investeren in kleinschalige projecten in de Derde Wereldlanden. Voor het jaar 2010 is het er door de Dekenale Vastenactie Heusden gekozen voor het ondersteunen van de projecten van de stichtingen Odini Malawi en Floja Malawi.

Dat Malawi geen ‘ver-van-mijn bed-show”is laten Henri van Delft uit Haarsteeg en Floor Willemen en Jan de Groot uit Drunen zien. Henri is actief voor de Odini Malawi Stichting. Deze stichting wil in het dorp Majarilo een irrigatie- en tuinbouwproject realiseren, waardoor men voor de weeskinderen en hulpbehoevende ouderen het hele jaar voldoende eten kan verbouwen.

Floor en Jan zijn in het dorp Ngara actief met de Stichting Floja Malawi. Het doel is om hier een dagopvangcentrum op te zetten voor de talloze aidswezen. Zij krijgen er gezonde voeding, onderwijs en de aandacht waar ieder kind recht op heeft. Belangrijk hierbij is dat de kinderen bij hun families blijven wonen en niet uit hun eigen cultuur worden gehaald.

Er is een goede samenwerking tussen deze twee stichtingen alsmede met de lokale

mensen in de twee dorpen die slechts vijftien kilometer van elkaar liggen: een voorbeeld voor andere dorpen in de regio.

Met een prachtige wandel- en fietsroute door het schilderachtige Heusdense polderlandschap, met de huis-aan huis collecten in de diverse deelnemende dorpen in de route, acties op een aantal basisscholen, is het prachtige bedrag opgehaald van € 21.000, is voor beide projecten in Malawi Dit bedrag zal door de Vastenactie worden aangevuld met 50%. De daadwerkelijk opbrengst zal pas op eind augustus worden bekend gemaakt door de Vastenactie. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Warm Chisenga
Zeven en een halve maand geleden vertrokken wij, Emma en Britta, twee jonge meiden van respectievelijk 19 en 18 jaar, naar een voor ons nog onbekende wereld. Al jaren wilden wij meer van de wereld zien, maar vooral intens ervaren. Televisie en soortgelijke media geven vaak een onvolledig en daarom geen realistisch beeld van 'de andere wereld' en haar culturen, vonden wij. Daarnaast zagen wij het als positief voor onze eigen ontwikkeling. Omdat we vrij snel vertrokken zijn (binnen 10 dagen, nadat we in contact waren gekomen met Ada en Alfred en de Odini Malawi Stichting), gingen wij met een open blik en zonder echt concrete plannen naar Chisenga.
We hadden het niet beter kunnen treffen! Na een lange en vermoeide reis, wachtte ons een warm welkom. De familie van Alfred, wonende in Chisenga, gaf ons een thuis. Toen konden we aan de slag!
De eerste weken hebben wij vooral gespeeld en gesport met de kinderen uit de omgeving, bijles gegeven aan enkele studenten, op het land gewerkt, geholpen in de winkel, op zoek gegaan naar iemand voor het naaiatelier en navraag gedaan naar weeskinderen in Chisenga. Later kwamen we in contact met

 

Edward Musukwa, die vertelde over een kleinschalig project, opgezet door enkele lokale vrijwilligers, die zich om het lot van de weeskinderen bekommeren. Hij vroeg onze hulp. Zo gingen we met de andere vrijwilligers om de tafel en kwamen al gauw met het idee om een klein 'schooltje' voor engels en wiskunde te beginnen. We hadden het geluk dat we twee (oud en vervallen) lokaaltjes tot onze beschikking hadden op het terrein waar het project gevestigd is.
De opkomst van kinderen was groot (zo'n 60 kinderen van alle leeftijden), maar gelukkig werd ons team al gauw versterkt door nieuwe vrijwilligers. Het maken van leerprogramma's, het tekort aan materialen, het aansturen van de vrijwilligers en alle dingen die daarbij kwamen kijken, kostte ons heel veel energie.
We liepen tegen een aantal problemen aan. De kinderen durfden geen vragen te stellen, de vrijwilligers dachten dat wij overal een oplossing voor hadden, lieten zo alles aan ons over en stelden geen (kritische) vragen. Onze achtergrond vertelde ons dat we de creativiteit in iedereen moesten stimuleren. Creativiteit zou helpen bij het leren. En wij konden ze die kans geven. We besloten, na een korte vakantie met veel overleg, een creatief leerplan op te stellen. Daar moest heel veel materiaal voor aangeschaft worden. Aangezien we niet over veel geld beschikten, moesten we daar creatief mee omgaan (een goede oefening voor ons allemaal!). We moesten zoveel mogelijk uit de natuur en omgeving halen. Zo werden er krukjes gemaakt, instrumenten, (leer)spelletjes, etc. De schilder- en tekenlessen werden gegeven door een kunstenaar en er was een vrijwilliger die de kinderen kon opleiden in lassen en reparaties ed. Daarnaast werden er ook engels- en wiskundebijlessen gegeven.
En toen waren we alweer 3 maanden verder.. We zouden weer naar huis gaan en alles achter moeten laten in handen van de bijzonder gemotiveerde vrijwilligers. Want dat waren ze. Een van de meest bijzondere en hartverwarmende dingen die wij hebben mogen ervaren, was de ongelooflijke toewijding van die mensen. Ze maakten nauwelijks ruimte voor zichzelf en dachten op de eerste plaats aan het welzijn van de kinderen.

Een van de laatste dagen volgde een afscheid, waarvan we nooit hebben durven dromen. En eigenlijk valt het ook niet te omschrijven. We zullen het echter nooit vergeten. We hebben het warme Chisenga in ons hart gesloten. En we zijn Ada en Alfred, zijn familie in Malawi en alle andere mensen, heel dankbaar, voor dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat wij dit mochten ervaren.
Groetjes Emma en Britta

Rommelmarkt in Ouddorp
Op 5 juni is er een grote rommelmarkt georganiseerd in Ouddorp. Het was zonovergoten weer en er was door iedereen hard gewerkt om deze dag tot een succes te maken. Een groot deel van de opbrengst van deze dag wordt gebruikt voor een landbouwproject in Mbewa vlakbij Mulanje in het zuiden van Malawi.

Braderieën/markten
Henri van Delft, een van onze bestuursleden, staat regelmatig op markten en braderieën door heel Nederland. Hij verkoopt allerlei prachtige artikelen uit Malawi.
Ook op de braderie in Hardinxveld-Giessendam was hij van de partij. Het weer viel wat tegen maar toch hebben we leuke contacten gehad en ook nog een mooie opbrengst.

We zijn ook blij dat in diverse kerken regelmatig voor de Odini Malawi Stichting gecollecteerd wordt, dat is fantastisch!

Uw giften zijn meer dan welkom en kunt u storten op giro: 9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588