Nieuwsbrief 16
Odini Malawi Stichting - december 2011

Bedankt
Door omstandigheden heeft de nieuwsbrief even op zich laten wachten, maar hier is hij weer. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden.. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar.
Irrigatie
Het irrigatieproject in Chisenga is een zegen voor de mensen uit het dorp. Diverse mensen hebben groentetuintjes aangelegd, die bevloeid worden. Er is voldoende drinkwater en het gras groeit ook goed door middel van de bevloeiing, zodat er voldoende te eten is voor zowel de bevolking als voor het vee.
Het tweede irrigatieproject in Majaliro hoopt volgend jaar ook zijn vruchten af te werpen. Helaas heeft ook dit project te maken gehad met tegenslag en het heeft wat langer geduurd dan we gehoopt hadden, maar dit is nu ook bijna af.
Speeltuin in Mangochi
In april 2011 reisde Alfred Musukwa voor een maand naar Malawi, deze reis had meerdere doelen. Natuurlijk wilde hij graag zijn familie bezoeken, maar ook ging hij een speeltuintje bouwen in Mangochi, dit is een plaats vrij centraal in het land. Dit stuk grond is bestemd voor ons “droomhuis. Omdat we bang zijn dat iemand anders daar zal gaan bouwen, hebben we door middel van de bouw van een speeltuin de grond veilig gesteld. Hier het verslag van zijn reis:
Niemand kon raden waar we mee bezig waren toen het werk begon. Op een groot stuk grond, waar een oud vervallen huisje staat, midden in Mangochi, is ook een tuin met heel veel onkruid. Al voordat ik naar Malawi vertrok, had ik met de aannemer, de heer Maya, afspraken gemaakt over de plannen van de speeltuin. Eenmaal aangekomen begonnen we met het verwijderen van het onkruid en het gras. De heer Maya vertrok naar Blantyre om de afgesproken spullen te kopen. Een week later kwam hij met een vrachtwagen vol terug.

Dit trok heel veel aandacht van de omwonenden, begrijpelijk, want wat er gebouwd ging worden was een grote verrassing voor iedereen. Dichtbij is een basisschool en de kinderen kwamen nieuwsgierig kijken wat er gaande was. Op de tweede dag van het werk was duidelijk te zien dat het iets voor hen was: de eerste speeltuin in Mangochi! Op de vijfde dag was de speeltuin bijna klaar en de kinderen mochten erin. Binnen korte tijd waren er meer dan 30 kinderen. Ik moest nog foto’s maken van de speeltoestellen, maar ik was te laat, het was bijna onmogelijk de toestellen te zien onder de dringende kinderen die allemaal wilden klimmen schommelen of aan de rekstok spelen. Het is een fantastisch project geworden, de kinderen van Mangochi zullen er uren, dagen en hopelijk jaren plezier aan beleven. Het dorpshoofd heeft mij verzekerd dat hij samen met alle dorpsleden goed op de speeltuin zal letten, zodat de toestellen niet vernield gaan worden. Hij wil iedereen die er aan bijgedragen heeft om deze speeltuin te verwezenlijken heel hartelijk bedanken!
Op de website kunt u foto's bekijken van de speeltuin en de andere projecten.
Yesaya in Nederland
Deze zomer is Yesaya, de manager van onze projecten in Noord Malawi, drie maanden in Nederland geweest. Wat een belevenis was dat voor hem! Alles was anders en vooral veel dingen werken hier tot zijn verbazing automatisch. Hij heeft veel geleerd en we hebben veel gepraat over de toekomst van de Stichting en wat er beter zou kunnen. Ook deed hij voor diverse mensen klusjes, waarmee hij voldoende geld heeft verdiend om een dak op zijn huis te bouwen, wat was hij daar blij mee.
We zijn blij met de inzet van alle werkers die in Malawi voor de Stichting werken. Ze werken echt voor een minimaal salaris. Een heel lief gebaar van een gezin in Hardinxveld is, om elke werker

 


maandelijks €5,00 extra te betalen, door middel van een maandelijkse donatie. Wij, en zeker de werkers zijn hier erg dankbaar voor.
Stage/Reizen
We zijn ook blij dat er vanuit verschillende kanten interesse is om naar Malawi te gaan en actief betrokken te zijn bij de Stichting. Zo is Roel Driessen al vanaf eind augustus voor 5 maanden naar Malawi. Roel is 21 jaar, student Financieel Management. Hij doet een onderzoek naar de behoeften van de lokale bevolking om kleinschalige ontwikkelingsprojecten op te starten. Tevens gaat hij kijken op welke wijze deze kleinschalige projecten gefinancierd kunnen worden. Roel bezoekt ook de projecten van de Odini Malawi Stichting en zal ons advies uitbrengen. Het was wel even wennen voor hem toen hij net in Malawi was, maar hij heeft het nu goed naar zijn zin.
Ondertussen zijn ook Jeroen, Suzanne en hun twee dochters Luna(13) en Rosa(10) in Malawi. Zij blijven tot begin februari daar en gaan voor de Stichting aan de slag. Jeroen zal bijles Engels geven. Ze proberen de kinderen te motiveren om regelmatiger te sporten en ze gaan op zoek naar kinderen die een sponsor nodig hebben om naar school te kunnen. Ook hebben ze geld ingezameld om kleine projecten op te zetten. Zo hebben ze een ambulancefiets gesponsord, deze kan door iedereen in het dorp gebruikt worden als er mensen naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden. Dit is een prachtig idee. Ook hebben ze geld ingezameld om een groot aantal kinderen weer van schooluniform te voorzien. Deze uniformen zullen lokaal gemaakt gaan worden. Nog veel meer info over wat ze doen en hoe het gaat met hen, kunt u op onze website lezen.
Afrika party's
Blij verrast zijn we met het aanbod van Diana Ardon om Afrika party's te gaan organiseren. Het is de bedoeling dat Diana bij mensen thuis iets vertelt over het werk van de Odini Malawi Stichting en dat er ook houtsnijwerk, kaarten en sieraden uit Malawi te koop zullen zijn.

Lijkt het u leuk om een keer samen met uw vrienden en/of buren eens iets anders te doen, neem dan contact op met de Stichting, we hopen zo dat er meer mensen betrokken raken bij het werk voor onze medemens in Malawi
Markten en braderieën
Ook het afgelopen jaar hebben we weer op diverse markten en braderieën gestaan. Alie van Lopik, de secretaresse van de Stichting, heeft een nieuw initiatief gelanceerd. Zij verkoopt tweedehands boeken op markten. Als u nog mooie/goede boeken heeft, breng ze gerust bij haar langs.
Ook de jaarlijkse markt in Ouddorp was weer een groot succes. Met de opbrengst van deze markt zijn dit jaar twee koeien voor een dorpje in het zuiden van Malawi gekocht. Ook wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt voor kunstmest en sponsorgeld. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een kind willen sponsoren om naar school te kunnen gaan. Voor €20,-- per maand geeft u een kind kans op een betere toekomst.
Gezegende Kerst
Tot slot willen we iedereen gezegende kerstdagen toewensen en we hopen dat u ook in 2012 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.

Uw giften zijn meer dan welkom en kunt u storten op giro: 9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588