Nieuwsbrief 17
Odini Malawi Stichting - juni 2012

Bedankt
We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden. We vinden het fantastisch dat een aantal mensen maandelijks een gift stort, sommigen hebben het zelf ook niet zo breed, maar willen toch met de mensen in Afrika delen en meeleven. Elke gift, klein of groot, wordt enorm gewaardeerd!
Kleinschalige ontwikkelingshulp blijkt effectiever. Door deze aanpak ontstaan lokale initiatieven, wat ook de economie tot stand brengt. Onze steun verdwijnt dus niet in een bodemloze put, maar is duurzaam.
Jeroen en Suzanne in Malawi
In de vorige nieuwsbrief heeft u al wat kunnen lezen over de reis van Jeroen en Suzanne en hun twee dochters naar Malawi.
Van eind november tot februari waren ze met zijn vieren in Malawi. We zijn heel blij met het vele werk dat ze met heel veel enthousiasme hebben gedaan.

Nieuwe schooluniformen
140 schoolkinderen hebben nieuwe uniformen gekregen. Een groot gedeelte hiervan is gemaakt in ons eigen naaiatelier. Het was een grote klus om uit te zoeken wie er het hardst een uniform nodig had en dit niet zelf kon betalen. Dan nog het opmeten, laten maken en het uitdelen. Maar als je de trotse gezichtjes van de kinderen ziet: heel dankbaar werk.

Fietsambulances
We hebben dankzij de vele giften van de vrienden van Suzanne en Jeroen ook aan drie verschillende dorpen een fietsambulance kunnen doneren. Deze fietsambulances worden door een klein Nederlands bedrijfje gemaakt. Het is een eenvoudige, maar prachtige uitvinding. Mensen moesten vaak kilometers lopen met een ziek familielid. Nu kunnen ze de fiets lenen en kan de patiënt op een stretcher achter de fiets naar het ziekenhuis vervoerd worden. We vragen een kleine vergoeding voor het gebruik om zo het onderhoud van de fiets te kunnen betalen.
We krijgen veel positieve geluiden vanuit Malawi dat de fietsen heel goed gebruikt worden. Zo'n ambulancefiets kost € 450,00. Vindt u het leuk om ook een fiets te sponsoren, laat het ons even weten want er zijn nog heel veel dorpjes die graag voor zo'n ambulancefiets in aanmerking zouden willen komen.
Meer over deze fietsambulances kunt u lezen op www.sakaramenta.com


Sponsorkinderen
We zijn heel blij dat we 20 nieuwe kinderen zijn gaan sponsoren voor een middelbare schoolopleiding, en vanaf september komen er nog 6 kinderen bij die op een interne school gesponsord gaan worden. Scholing blijft heel belangrijk en zal daarom ook altijd onze aandacht blijven houden. We zouden het ook fijn vinden om een aantal van deze kinderen door te laten studeren na hun middelbare school. Dit is best kostbaar daarom zijn we nog altijd op zoek naar sponsors.

Dieselprobleem
Momenteel ervaren we een groot probleem met het runnen van de maismolen. Deze gebruikt diesel en de dieselprijs is zo hoog en vaak moeilijk verkrijgbaar dat het niet meer lonend is om de molen te laten draaien. Dit is een probleem omdat we via de maismolen het meeste geld genereerden om ook de salarissen van o.a. de watchman te betalen die 's nachts een oogje in het zeil houdt bij onze projecten. Er is nu een mogelijkheid om de maismolen om te bouwen op elektriciteit, want sinds kort is er stroom verkrijgbaar. We zijn aan het onderzoeken wat de aansluiting op stroom gaat kosten en of dit voor ons haalbaar is.

Help een opa of oma
In Malawi zijn erg veel grootouders die de zorg van hun kleinkinderen op zich nemen, omdat de ouders vaak door aids zijn overleden. Voor deze mensen die zelf meestal geen bron van inkomsten hebben, is het moeilijk om de zorg van de kleinkinderen te dragen. We zijn daarom op zoek naar mensen die maandelijks €10,00 willen storten voor een voedselpakket voor een opa of oma, zodat deze voor de kleinkinderen kunnen blijven zorgen. Dit pakket zal vanuit onze winkel worden geleverd, zodat we ook de verkoop van de winkel blijven stimuleren. 

20 dozen goederen naar Malawi
Eind december zijn er 20 dozen met goederen verstuurd naar Malawi. Hierin zaten o.a. naaimachines, kleding, speelgoed etc. We konden met een andere organisatie “meeliften” en zodoende de spullen voor een klein bedrag in Malawi krijgen. Ondertussen zijn de spullen goed aangekomen en naar het dorp gebracht. Onder toezicht van de manager van de stichting zullen de spullen verdeeld worden. Een gedeelte van de spullen zal ook in de winkel te koop zijn om zo inkomsten te verwerven om salarissen te kunnen uitbetalen aan de medewerkers.
Op de foto hieronder ziet u een blije oma met een rollator uit Nederland.

 


Markten en braderieën
Ook het afgelopen jaar hebben we weer op diverse markten en braderieën gestaan. Alie van Lopik, de secretaresse van de Stichting, verkoopt tweedehands boeken op markten. Als u nog mooie/goede boeken heeft, breng ze gerust bij haar langs. Op de braderie in Hardinxveld, op 16 juni jl, heeft de verkoop hiervan € 153,-- opgebracht.
Ook de jaarlijkse markt in Ouddorp was weer een groot succes. Op 9 juni jl. werden er weer allerlei producten verkocht. Je kon zelfs je haar laten knippen voor het goede doel. Dit jaar was de opbrengst voor twee doelen, voor weeskinderen in Oeganda en kunstmest in Malawi. We zijn het rommelmarkt-commitee heel dankbaar voor het vele werk dat zo'n markt organiseren kost.

Vindt u het leuk om een actie te bedenken om geld in te zamelen voor Malawi? Neem contact met ons op, we staan altijd open voor ideeën en suggesties.

Zo blijven we ons inzetten voor de mensen in Malawi en hopen samen met u nog vele projecten te kunnen realiseren.
We zijn daarvoor afhankelijk van de Zegen van onze God en we willen Hem dan ook de eer brengen voor alles wat we hebben kunnen realiseren.

Uw giften kunt u storten op giro:
9522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-
Giessendam. Tel: 0184 – 611229


Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588