Nieuwsbrief 19
Odini Malawi Stichting - aug 2013

Bedankt
We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden.. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Reis naar Malawi
Bijna de hele maand mei was de familie Musukwa in Malawi. Voor mij (Ada) was het 5 jaar geleden dat ik daar was. Het was verrassend en enerverend om de ontwikkelingen te zien, die er in Malawi zelf, maar zeker ook met betrekking tot het werk van de stichting zijn gemaakt.
De wegen zijn een stuk verbeterd, er verschijnen overal betere huizen, er wordt hard gewerkt en de gesponsorde kinderen doen hun best op school. We zijn dankbaar dat de projecten goed lopen.
Ook het tweede irrigatieproject is nu helemaal afgerond en wordt volop gebruikt.
Ook willen we iedereen bedanken die cadeautjes mee had gegeven, wat waren de kinderen blij met hun barbiepoppen, autootjes en de kleding die we mee hebben genomen. De dames genoten van de sieraden en de mannen dragen vol trots hun nieuwe stropdas of shirt. Het is altijd weer een feest als er bezoek uit Holland komt.

Ambulancefietsen
We hebben de 12 gesponsorde ambulancefietsen uitgedeeld. Dit was een hele happening. Er kwamen chiefs uit 11 omliggende dorpen om hun “verrassing” op te halen. Ze wisten niet waarvoor ze naar Chisenga moesten komen. Yesaya en Michael hebben uitgelegd hoe de ambulancefietsen werken en na een dankwoord en een klein feestje gingen de trotse chiefs er met de ambulancefiets vandoor. Eén van de fietsen blijft in Chisenga, zodat er daar twee ter beschikking zijn. De fietsen worden al volop gebruikt en de bevolking is dan ook reuze dankbaar voor zo'n prachtig geschenk. We zijn ook gaan kijken op de werkplaats waar de ambulancefietsen worden gemaakt. Dit is opgezet door een Nederlander en er zijn nu 24 Malawiërs in dienst, waaronder ook enkele minder validen. Het is mooi te zien hoe dit bedrijf functioneert.

Help een opa of oma
We zijn blij dat er nu vijf oma's wekelijks een voedselpakket ontvangen, maar we merken dat er nog veel meer opa's en oma's deze hulp heel hard nodig hebben, daarom vragen we nogmaals uw aandacht voor dit project. Er zijn in Malawi namelijk veel grootouders die de zorg van hun kleinkinderen moeten dragen omdat de ouders overleden zijn. Zij leven vaak in schrijnende omstandigheden. We hebben het idee gelanceerd om voor € 10,-- per maand een grootouder een voedselpakket te schenken, een soort van voedselbank idee, zodat ze hun kleinkinderen te eten kunnen geven en zelf ook kunnen overleven om deze zorg te kunnen blijven geven. Dit project willen we op meerdere plaatsen in Malawi opzetten, We hopen dan ook zoveel mogelijk sponsors hiervoor te vinden. Helpt u ons mee?

De kippenactie
De kippenactie is een enorm succes is geweest.
We hebben in totaal ruim 300 kippen/hanen uit kunnen delen. Dit ook mede dankzij een gift van € 500,00 van de kringloop in Sliedrecht. We hebben de kippen over het hele land uitgedeeld. De kippen zijn lokaal gekocht en het idee van Paula, de voorzitter van de stichting in Malawi was om de mensen te vragen wanneer de kip kuikentjes krijgt, die groot genoeg zijn er dan weer twee weg te geven aan een ander gezin, zodat de actie nog mooier is geworden dan we van te voren hadden bedacht.

Biologische tuinen
Het is ook mooi om te zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de mest van de koeien en van het irrigatiesysteem. Er zijn diverse biologische tuinen in het noorden, waar de groente ontzettend goed groeit en geen kunstmest meer nodig is. Ook wordt er nu op een andere manier verbouwd, mede door de kennis van een van de medewerkers, die voorheen een van onze sponsorkinderen was en een goede agrarische opleiding heeft gedaan. Ze verbouwen ze nu op een veel betere manier dan vroeger en hebben hierdoor een betere opbrengst van het land.

 

 

Maismolen
Helaas draait de maismolen in het noorden momenteel niet omdat de dieselprijs te hoog is.
We zijn aan het onderzoeken of de maismolen omgebouwd kan worden zodat deze op wind of zonne energie kan draaien. Een andere mogelijkheid is op elektriciteit, maar de aanleg hiervan is ook vrij prijzig. We hopen hier wel op korte termijn een oplossing voor te vinden, want als de molen niet draait komen er ook minder mensen in onze naastgelegende winkel en het naaiatelier. Dit naaiatelier is tevens een tweedehands kledingwinkel geworden.

Geitenproject
Christa Tanganyika, die vrijwilliger is bij de Odini Malawi Stichting, getrouwd met Werason uit het zuiden van Malawi en in Nederland woont hoopt eind van deze maand samen met haar gezin, voor 8 weken naar Malawi af re reizen. Zij gaan daar ook diverse projecten opzetten. We zijn daarom op zoek naar mensen die geld willen geven voor een “Geitenproject”
In Malawi is het bezit van één of meerdere geiten erg belangrijk. Er zijn veel gezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen. Maar wanneer een gezin een geit in bezit heeft kan die in geval van nood verkocht worden. Dit levert hen dan geld op om bijvoorbeeld eten te kopen, schoolgeld te betalen voor de kinderen of in geval van ziekte de kosten voor het ziekenhuis te betalen. We willen daarom zoveel mogelijk arme gezinnen een geit schenken. Het is dan de bedoeling dat de geit kleine geitjes produceert, waarvan de eerste dan weer doorgegeven wordt aan een ander gezin.
Een geit kost € 35,00. Dus wilt u meehelpen met het geitenproject vermeld dat dan bij uw gift.
Zij zullen ook in het geboortedorp van Werason hulpbehoevende oma's gaan voorzien van voedselpakketten.
Het geld dat op de markt in Ouddorp is opgehaald zal ook voor deze projecten gebruikt worden.
Daarnaast blijft de vraag om kinderen te sponsoren belangrijk, een opleiding helpt hen aan hun toekomst bouwen. We hebben dit ook weer ervaren omdat we diverse afgestudeerde jongeren hebben ontmoet die nu een baan hebben en voor hun gezin en familie kunnen zorgen.

Waterpomp en ouderenopvang
We willen ook een nieuw project introduceren:
Paula de voorzitter van de stichting in Malawi heeft een verlangen om een ouderenopvang op te zetten in haar geboortedorp in het Zuiden van Malawi. Er is een grote behoefte aan opvang voor hulpbehoevende en dementerende ouderen. Die zorg ligt normaal bij de kinderen, maar omdat die ook vaak druk zijn en overdag moeten werken, wil zij samen met haar zus een dagopvang op zetten. Hier worden ouderen dan overdag verzorgd tegen een kleine vergoeding. Helaas is er in haar geboortedorp nog geen watervoorziening en willen we beginnen met het aanleggen van een waterpomp voor het dorp en dan als er voldoende financiële middelen zijn een kleine dagopvang bouwen.

Dak op de kerk
De jaarlijkse collecte in de Hervormde Gemeente Giessen Oudekerk wordt heel erg
op prijs gesteld. We ontvingen dit jaar weer een mooi bedrag, dit is grotendeels gebruikt voor het dak op de kerk, wat enorm gewaardeerd is door de plaatselijke gemeente.

Speeltuin in Mangochi
We waren erg teleurgesteld om te ontdekken dat de speeltuin in Mangochi er niet meer was. De speeltoestellen waren verdwenen, er stonden alleen nog wat frames. Toen we het navroegen aan de mensen die er omheen wonen, bleek dat iemand ons stukje grond had verkocht aan iemand anders en de toestellen had verwijderd. Het is altijd moeilijk om iets te bouwen in een plaats waar je geen betrouwbare mensen hebt die er zorg voor dragen. De chief van het dorp zou er op letten, maar toen we hem er op aanspraken wist hij van niets meer.
Gelukkig hebben de kinderen er nog wel twee jaar op gespeeld voordat ze verdwenen. Voor ons een goede leer om alleen projecten te bouwen daar waar we er goed toezicht op hebben.

Nieuw bestuurslid
We zijn op zoek naar iemand die zich betrokken voelt bij het werk van de stichting en ons bestuur wilt komen versterken. Heeft u interesse neem dan contact met ons op

Uw giften kunt u storten op giro:
NL42INGB0009522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-
Giessendam. Tel: 0184 – 611229Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588