Nieuwsbrief 20
Odini Malawi Stichting - dec 2013

Bedankt
We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Geiten en koeien voor de boeren in Mbewa
Vorig jaar en afgelopen jaar zijn er weer ‘Malawimarkten’ gehouden in Ouddorp. Met de opbrengst is opnieuw hulp geboden in Mbewa, een dorp in het zuiden van Malawi. In Mbewa wonen ongeveer 3000 mensen. In het dorp is een groot stuk grond beschikbaar waarop maïs en groenten worden verbouwd door 500 boeren uit de omgeving. Deze 500 boeren zijn opgenomen in een project omdat zij zorg dragen voor een groot aantal weeskinderen en ouderen die niet (meer) zelf in staat zijn om aan voedsel te komen. Het project is onder leiding van een enthousiast persoon, dhr. Kadosa uit Mulanje, die ook voorlichting geeft over het verbouwen van gewassen.

In september – oktober 2013 is weer een bezoek gebracht in het dorp door Christa en Werason Tanganyika. Voor hun vertrek is actie gevoerd om zoveel mogelijk sponsors te vinden die een geit wilden weggeven. Dat had een prachtig resultaat: we kregen vanuit Nederland 72 geiten gesponsord! Omdat er zoveel geiten niet te koop waren in de omgeving hebben we 45 geiten gekocht. Deze geiten zijn verloot onder de boeren. Degenen die een geit kregen waren erg blij! Sommigen van hen dansten van blijdschap of zeiden herhaaldelijk ‘God is good’.
In Malawi is het bezit van één of meerdere geiten erg belangrijk. Er zijn veel gezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen. Maar wanneer een gezin een geit in bezit heeft kan die in geval van nood verkocht worden. Dit levert hen dan geld op om bijvoorbeeld eten te kopen, schoolgeld te betalen voor de kinderen of in geval van ziekte de kosten voor het ziekenhuis te betalen.
Als de geit een jong geitje krijgt wordt die aan een andere familie gegeven zodat meer mensen in de toekomst geholpen zullen worden.
In voorgaande jaren is er geholpen met het geven van 2 melkkoeien. Deze koeien zagen er goed verzorgd uit en één van hen was hoogzwanger. Helaas is echter tijdens de bevalling het kalf dood gegaan.

De bevalling duurde te lang, doordat er een poot van het kalfje bleef hangen. De boeren hadden geen ervaring met geboortes van kalfjes en te weinig kennis om dit te voorkomen. Helaas overleed ook de moederkoe een paar dagen later.
Maar van problemen is veel te leren. Het vlees van de koe is door de dorpsbewoners verkocht, zodat er geld kon worden ingezameld. Samen met het overige ‘geitengeld’ is dit besteed voor 2 nieuwe melkkoeien. Ook werd er een 2-daagse cursus gegeven aan zo’n 15 mensen die de koeien gaan verzorgen. Deze cursus werd gegeven door een man die gespecialiseerd is in de verzorging van melkkoeien. Er werd veel geleerd o.a. over de voeding, verschillende ziektes en hoe deze zijn te behandelen, het dekken van de koe, de verzorging van een drachtige koe, hoe te handelen bij de geboorte van een kalf en het melken van de koe. Met deze opgedane kennis blijven we hopen om in de toekomst jonge kalfjes en de verkoop van melk te zien!

Waterpomp
Van de Stichting Eerlijk Delen hebben we een toezegging gekregen van € 2000,-- voor de bouw van een waterpomp in een gebied waar nog geen drinkwater is. We zijn hier reuze dankbaar voor, maar om de pomp te kunnen aanleggen hebben we een totaalbedrag van
€ 10.000 ,-- nodig, dus we moeten nog heel wat sparen om dit te kunnen realiseren. Hier willen we de komende tijd aandacht aan geven en acties voor houden. Helpt u ons mee?

Het Noorden
In Chisenga gaat het goed met de projecten. De mensen zijn ontzettend dankbaar voor de kippen en willen ook iedereen die aan deze actie bijgedragen heeft hartelijk bedanken.
Ook in andere delen van het land zijn er kippen uitgedeeld, wat een feest was dat, hieronder ziet u een van de blije mensen met de twee kippen en een haan.

 

Ook de ambulancefietsen worden volop gebruikt, we kijken teug op een zeer geslaagd project.

Op de tuinen wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk biologische groenten te verbouwen.
Er zijn honderd bananenplanten geplant, en er worden diverse fruitbomen geplant.

Een van de studenten is klaar met haar opleiding hotelmanagement en is op zoek naar een baan. Op dit moment loopt ze stage om werkervaring op te doen. Zij is ontzettend dankbaar dat ze gesponsord is door een Nederlands gezin.

Natuurlijk zijn er nog altijd kinderen die een sponsor zoeken zodat ze naar de middelbare school kunnen. Het sponsoren van een schoolkind kost €20,00 per maand.
Het project help een oma loopt ook door, elke maand krijgen 5 oma's een voedselpakket, dit kost €10,00 per maand. Deze mensen zijn zo dankbaar, zonder die hulp is het leven voor hun extreem zwaar. Dit helpt de oma's die de zorg van kleinkinderen hebben in hun levensonderhoud te voorzien. Ook voor dit project zoeken we sponsors.

 

 

Nieuw bestuurslid
We zijn op nog zoek naar iemand die zich betrokken voelt bij het werk van de stichting en ons bestuur wilt komen versterken. Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Gezegende Kerst
Tot slot willen we iedereen gezegende kerstdagen toewensen en we hopen dat u ook in 2014 het warme hart van Afrika een warm hart blijft toedragen.

Uw giften kunt u storten op giro:
NL42INGB0009522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting,
Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-
Giessendam. Tel: 0184 – 611229


Een gift aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588