Nieuwsbrief 22
Odini Malawi Stichting - dec 2014

Bedankt
Wat is het toch fantastisch dat we weer zoveel mooi werk hebben kunnen verrichten voor de mensen in Malawi. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Waterpomp

Een van de millennium doelen is schoon drinkwater, wij ervaren dat dit ontzettend belangrijk is.
We zijn dan ook heel blij dat we op dit moment bezig zijn met de bouw van een waterpomp in het zuiden van Malawi. We hebben er voor gekozen om deze waterpomp te bouwen met behulp van een windmolen. Windenergie is een mooie, goedkope en schone manier van stroomvoorziening, en we voelen ons als Nederlanders dan ook trots om dit project te kunnen realiseren.
Als de waterpomp klaar is willen we een start maken met de bouw van een dagopvang voor ouderen. Hiervoor is nog veel geld nodig, wel hebben we voor deze opvang al vrijwilligers die dit gaan runnen. Veel oudere die niet meer alleen kunnen zijn vanwege lichamelijke of mentale achteruitgang worden door de kinderen opgevangen, maar omdat deze kinderen zelf ook moeten werken is er een grote behoefte ontstaan voor een dagopvang voor deze doelgroep.

De familie zal dan een vergoeding gevraagd worden, zodat deze mensen overdag opgevangen worden, een warme maaltijd krijgen en aan het eind van de dag weer naar hun familie teruggaan.

Irrigatieproject
Een tweede waterproject waar we momenteel ook volop mee aan de slag zijn is het project in Likhubula.
Afgelopen oktober heeft Werason Tanganyika zijn geboortedorp Likhubula weer bezocht. Er is toen ook een start gemaakt met het irrigatieproject, waarvoor in de Sionskerk in Alphen a/d Rijn een bazaar is gehouden (opbrengst €10.500,-).
Er zijn pijpen aangelegd vanuit de rivier naar een groot waterbassin waarin het water wordt opgeslagen. Vanuit dit waterbassin zijn pijpen aangelegd naar verschillende waterpompen in het dorp. Dit water wordt gebruikt als drinkwater en voor veel mensen is het niet meer nodig om elke ochtend een lange tocht naar de rivier te maken. Naast de pijpleidingen die naar de waterpompen lopen zal er de komende tijd ook een leiding worden gelegd naar een andere rivier die sinds enkele jaren droog staat. Hier wordt opnieuw een waterbassin gebouwd. De mensen zullen dit water gebruiken voor de irrigatie van hun gewassen in de droge tijd, zodat ze 2 keer per jaar kunnen oogsten.

 

In de Sionskerk is ook geld opgehaald door de kinderen tijdens de vakantiebijbelweek. Hiervan zijn schriften gekocht voor 800 kinderen van de "Nansato primary school".

Bijbels en Muskietennetten
In mei 2015 hopen Alfred en Ada Musukwa weer een bezoek aan Malawi te brengen. Zij zullen de projecten bezoeken en coördineren. Ook willen we heel graag zoveel mogelijk Bijbels en muskietennetten verspreiden. Veel mensen willen heel graag een Bijbel, maar kunnen die niet betalen.

De Bijbel is in Malawi vertaald in diverse talen, zodat iedereen hem kan lezen in zijn eigen moedertaal. Het woord van God beschermt ons van aanvallen van de Boze, en een muskietennet beschermt tegen de muskieten die Malaria veroorzaken, een ziekte waaraan nog veel mensen overlijden. We zien deze actie dus als “twee vliegen in één klap.”
Voor €20,-- kunnen we een Bijbel en muskietennet kopen, wie helpt er mee?

 

Gezegende Kerst
Tot slot willen wij u allen gezegende feestdagen toewensen en hopen dat u ook in 2015 de Odini Malawi Stichting een warm hart toedraagt. Uw giften zijn meer dan welkom en kunt u storten op: NL42INGB0009522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229

We zijn een ANBI stichting, d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588