Nieuwsbrief 24
Odini Malawi Stichting - dec 2016

Bedankt
We willen iedereen heel hartelijk bedanken, omdat u de afgelopen jaren heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden hebben we weer veel kunnen betekenen voor de mensen in Malawi. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Hoe gaat het in Malawi
Helaas gaat het niet goed in Malawi, de noodtoestand is ook door de regering afgekondigd. Het afgelopen regenseizoen heeft in Malawi voor behoorlijk wat problemen gezorgd. In het Zuiden van Malawi (aangrenzend aan Mozambique en Zambia) heeft het veel te weinig geregend. Hierdoor kan de oogst minimaal tot mislukt worden beschouwd. In het Noorden van Malawi, waar is het weer andersom. De regen kwam weliswaar later dan verwacht maar toen het kwam ook nog eens erg veel en lang. Hierdoor hebben ook daar veel oogsten niet het resultaat boeken wat er werd gehoopt. Maar niet alleen de oogst heeft te lijden gehad onder de vele regen. In Mzuzu alleen al zijn 1800 huizen ingestort door de regen en 17.000 mensen dakloos geworden. En als je weet dat in Malawi niet alleen de mensen zeer arm zijn maar ook het land zelf minimale financiële middelen heeft, kan de overheid hier niet zo inspringen met hulp zoals wij dat hier

in Nederland zijn gewend. De armoede is overal zichtbaar. De bewoners van heel Malawi gaan een zware tijd tegemoet, omdat er de komende maanden een ernstig voedseltekort is. Er zijn veel families die nu al geen maïs meer in voorraad hebben en vele families die de laatste maanden voor de nieuwe oogst een tekort aan voedsel zullen hebben.
We willen u daarom vragen hierin te helpen, d.m.v. een financiële bijdrage, zodat er mensenlevens gered kunnen worden.
We gaan aan de slag om de boeren te helpen en te trainen om op een andere manier met hun land om te gaan. We hebben informatie van de stichting “Foundations for Farming” gekregen. Met deze methode is een grote meeropbrengst van de oogst te realiseren. Een belangrijk onderdeel van de methode is het neerleggen van een ‘blanket’ over het land van droog materiaal (gras, oude maïsstengels e.d.), dat normaalgesproken wordt weggegooid en verbrand. Hierdoor houdt de grond het water beter vast en wordt bodemerosie voorkomen.
We realiseren ons wel dat het moeilijk is om jarenoude tradities te doorbreken, maar als mensen het resultaat gaan zien hopen we dat dit aanstekelijk werkt.

Kleuterschool
We hebben ook goed nieuws. Ook in

 

het Zuiden, is een nursery school opgezet. Dit is een school voor 3 tot 6 jarigen, waar ze Engels leren, spelletjes doen, een Bijbelverhaal horen, knutselen, met barbies en autootjes spelen en een maaltijd krijgen. Het is echt een feest om de kinderen zo fijn te zien spelen. We hopen dat door middel van al jong te beginnen met scholing we de kinderen een grotere kans bieden om op de lagere school beter te presteren.

Geitenproject
Het geitenproject loopt goed. Er zijn weer veel nieuwe geiten geboren. Deze jonge geiten zijn aan andere families gegeven. Hopelijk krijgen zij ook weer jongen zodat er opnieuw uitgedeeld kan worden aan andere families. Wilt u een geit doneren dan kan dat voor €40,00 kunnen we een geit kopen, en een gezin helpen.


Irrigatieproject
Het irrigatieproject loopt goed. In het droge seizoen gebruiken mensen het water om hun land te irrigeren. Ook de verschillende waterpompen in het dorp worden goed gebruikt. Er zijn mensen vanuit de overheid langs geweest die zagen dat dit goed loopt. Nu wordt dit vanuit de overheid overgenomen en op het moment worden er nog meer pijpleidingen aangelegd naar andere stukken land verder van de rivier.

Dak op huis
Regelmatig krijgen we berichten van mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. We zijn blij dat we voor sommigen van deze mensen een helpende hand hebben kunnen bieden en ze letterlijk een dak boven hun hoofd hebben kunnen aanbieden, d.m.v. giften. Heel hartelijk dank.

 


Ook hebben we hulp kunnen bieden bij de aanleg van de vloer in een lokale kerk.

Oma project
Het oma project willen we nogmaals onder uw aandacht brengen voor €10,00 per maand helpt u een oma haar kleinkinderen onderhouden. We verwachten dat deze hulp dit jaar extra hard nodig is omdat door de vele regen de oogst niet voldoende is en we als stichting zullen moeten bijspringen om honger te voorkomen.
Daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar mensen die de studie van schoolkinderen willen betalen, dit kost €20,00 per maand.

Helpende hand
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een hart hebben voor de medemens in nood en ons willen versterken. Wilt u een actie of project promoten of op een andere manier ons helpen, we horen het graag.

Gezegende Kerst
We willen u allen gezegende feestdagen toewensen en hopen dat u ook in 2017 de Odini Malawi Stichting een warm hart toedraagt. Uw giften zijn meer dan welkom. U kunt ze storten op: NL42 INGB 0009 5229 18 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31,
3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229

We zijn een ANBI stichting, d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588