Nieuwsbrief 25
Odini Malawi Stichting - dec 2017

Bedankt
We willen iedereen heel hartelijk bedanken, omdat u de afgelopen jaren heeft geholpen met giften, ideeën en gebeden hebben we weer veel kunnen betekenen voor de mensen in Malawi. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Noodhulp
Dankzij de gulle giften van het afgelopen jaar hebben we een groot aantal mensen kunnen helpen tijdens de overstromingen in Malawi.
We hebben in drie regio’s noodhulp kunnen verlenen in de vorm van o.a.reperaties aan huizen, Ook was er een groot tekort aan voedsel. Hierbij hebben we kunnen helpen, zodat ze het voedseltekort konden overbruggen. Gelukkig is de situatie niet meer zo ernstig en hopen we dit jaar op een goede oogst.

Kleuterschool

De nursury school in het Zuiden, draait goed. Het is een school voor 3 tot 6 jarigen, waar ze Engels leren, spelletjes doen, een Bijbelverhaal horen, knutselen, met barbies en autootjes spelen en een maaltijd krijgen. Het is echt een feest om de kinderen zo fijn te zien spelen. We hopen dat door middel van al jong te beginnen met scholing we de kinderen een grotere kans bieden om op de lagere school beter te presteren.

Analfabetisering voor vrouwen
Er is gestart met analfabetiseringswerk in Mbewa, in het Zuiden van Malawi. 60 enthousiaste vrouwen volgen deze cursus. Het is mooi ze aan het werk te zien. Er gaat een wereld voor ze open. Aan het einde van de cursus krijgen ze een bijbel.


 

Geitenproject
Het geitenproject loopt goed. Er zijn weer veel nieuwe geiten geboren. Deze jonge geiten zijn aan andere families gegeven. Hopelijk krijgen zij ook weer jongen zodat er opnieuw uitgedeeld kan worden aan andere families. Wilt u een geit doneren dan kan dat voor €40,00 kunnen we een geit kopen en een gezin helpen.

Irrigatieproject
Het irrigatieproject loopt goed. In het droge seizoen gebruiken mensen het water om hun land te irrigeren. Ook de verschillende waterpompen in het dorp worden goed gebruikt. Er zijn mensen vanuit de overheid langs geweest die zagen dat dit goed loopt. Nu wordt dit vanuit de overheid overgenomen In alle dorpen rond de Likhubula rivier zijn nu waterpompen. Een enorme vooruitgang voor de bewoners. Elk jaar wordt er 2x geoogst.

Oma project
Het oma project willen we nogmaals onder uw aandacht brengen voor €10,00 per maand helpt u een oma haar kleinkinderen onderhouden.

Kleinkind project
Naast oma’s die voor kleinkinderen zorgen komt het ook steeds vaker voor dat kleinkinderen voor opa en of oma zorgen. We willen dit ook in een projectvorm gaan doen, zodat deze jonge kinderen ook een voedselpakket krijgen om voor de grootouders te zorgen. Hiervoor zoeken we ook sponsors. Mensen die 10,00 euro per maand willen doneren om dit project te ondersteunen.

Daarnaast zijn we nog altijd dringend op zoek naar mensen die de studie van schoolkinderen willen betalen, dit kost €20,00 per maand.

Nieuw bestuurslid
We zijn dankbaar Marleen Saenda als nieuw bestuurslid voor te stellen. Zij gaat de functie van secretaresse vervullen. Marleen is getrouwd met Joe Saenda ook uit Malawi en voelt zich betrokken bij het werk van de Odini Malawi Stichting.
Ze is net terug van een reis naar Malawi waar ze mede dankzij de collecte en de giften van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp Bijbels en geiten heeft kunnen uitdelen.

We zijn nog op zoek naar 1 bestuurslid om het bestuur weer voltallig te maken.

Helpende hand
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een hart hebben voor de medemens in nood en ons willen versterken. Wilt u een actie of project promoten of op een andere manier ons helpen, we horen het graag.

Gezegende Kerst
We willen u allen gezegende feestdagen toewensen en hopen dat u ook in 2018 de Odini Malawi Stichting een warm hart toedraagt. Uw giften zijn meer dan welkom. U kunt ze storten op: NL42 INGB 0009 5229 18 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31,
3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229

We zijn een ANBI stichting, d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588