Nieuwsbrief 27
Odini Malawi Stichting - dec 2019

Hartelijk dank
Het werk van de Odini Malawi Stichting is gericht op het (blijvend) verbeteren van de levenssituatie van de mensen die God op ons pad brengt in Malawi.
Al 16 jaar worden projecten opgezet en uitgevoerd die de gemeenschap en de individuele bewoners ten goede komen. In al die jaren is gebleken dat een van de beste manieren om kansen op een beter leven te vergroten is het zorgen voor goed onderwijs. Dit is een van de redenen dat we op dit moment proberen op meerdere plaatsen in het land Nursery scholen voor 3 tot 5 jarigen op te zetten. Daarnaast worden een aantal jongeren gesponsord voor de middelbare school, beroepsonderwijs of universitaire opleiding. Het is mooi om zien dat deze kinderen die de kans hebben gekregen om door te leren nu een mooie schakel zijn in de maatschappij. Nadat ze afgestudeerd zijn en een baan hebben, betalen zij de studie voor meerdere familieleden of vrienden, zodat die dezelfde mogelijkheid hebben als zij gehad hebben, zo rolt de bal mooi door.

We hopen nog heel veel mensen te vinden die de studie van schoolkinderen willen betalen, voor €20,00 per maand kunt u iemand sponsoren.
.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken! Dankzij u hulp de afgelopen jaren in de vorm van giften, ideeën en gebeden hebben we weer veel kunnen betekenen voor de mensen in Malawi. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

 

Reis Musukwa familie
In juni 2019 zijn de Musukwa’s naar Malawi geweest. Wat was het een feest. We mochten ruim 500 Bijbels uitdelen.
Veel interessante mensen ontmoet, die ondanks het weinige dat ze bezitten zo vol blijdschap en vertrouwen leven.
We hebben een groep jonge mensen geholpen met de aanschaf van een stukje grond waar een gebedsruimte wordt gebouwd. Bij een kerk hebben we hulp kunnen bieden met de bouw van en toiletgebouw.
In Chisenga hebben we een tweedehands kledingwinkel opgezet, we hadden hier al ruimte voor beschikbaar in het naaiatelier. Deze winkel wordt erg gewaardeerd in de hele omgeving. De kleding wordt in Malawi zelf gekocht. De groep vrouwen in Mulanje die hebben leren lezen en schrijven hebben een certificaat ontvangen. Aan het eind van de cursus kregen ze een Bijbel. Ze waren erg blij met de Bijbel die ze nu ook echt zelf kunnen lezen. Er hebben zich weer nieuwe vrouwen aangemeld voor de cursus. Zij zien nu ook het belang in van het analfabetiseringswerk.


De kinderen zijn blij met hun nieuwe sportkleding

 

Naar de Nursery scholen komen steeds meer kinderen. De onderwijzers en kids zijn enthousiast. Naast het leren van Engels, oefenen ze de motoriek, in de vorm van puzzels, balspellen en maken dankbaar gebruik van het schoolmateriaal vanuit Nederland gekregen. Er wordt veel gezongen, een Bijbelverhaal verteld en verschillende educatieve spelletjes gedaan. Aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen een maaltijd aangeboden, zodat ze tenminste een keer per dag te eten hebben. Afgelopen zomer zijn er bij meerdere Nursery scholen speeltoestellen geplaatst, dankzij een bijzondere gift van vrienden. In Mulanje is er een schommel en een speelhuisje met glijbaan bij de school in Mulanje gezet. Dat was een feest voor de kinderen, wat een speelplezier!

In Chisenga is de bestaande speeltuin weer helemaal opgeknapt en ook de borden en baskets op het basketbalveld zijn vervangen. Hier wordt met heel veel enthousiasme gebruik van gemaakt, niet alleen voor basketbal, maar ook voor voetbal, badminton, vliegeren en veel andere balspelen. Het veld wordt ook gebruikt door de volwassenen voor vergaderingen en is een mooie ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Er is een grote vraag naar sportkleding en schoenen, we willen dit zoveel mogelijk in Malawi kopen en hopen dat we mensen enthousiast kunnen maken om dit te financieren. Per kind kost dit 30 euro

Oma project
Het oma project willen we nogmaals onder uw aandacht brengen voor €10,00 per maand helpt u een oma haar kleinkinderen onderhouden.


Helpende hand
We zijn dringend op zoek naar mensen met een warm hart voor de mensen in nood, dit i.v.m acties die we willen opzetten, zoals marktverkoop, sponsoracties, PR en iemand die ons wil helpen op het gebied van meer bekendheid op Sociaal Media en websitebeheer.
We hopen vanaf volgend jaar via Instagram en Facebook u beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
We hebben nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Het zou fijn zijn als ons team versterkt wordt!
.
Dit jaar rond de Kerst gaan we 250 rugzakken met een voedselpakket erin uitdelen aan mensen die in deze dagen een groot gebrek aan dagelijks eten hebben, de nood is hoog, en gezien de situatie in het land zullen we deze noodhulp in moeten blijven zetten.
In verband met de klimaatsverandering blijft Malawi te maken hebben met mislukte oogsten. We proberen d.m.v. voorlichting en noodhulp mensenlevens te redden. Met elkaar kunnen we meer bereiken.
We willen u vragen of u het op prijs stelt de nieuwsbrief voortaan digitaal te ontvangen, laat het ons even weten.


Gezegende Kerst
We willen u allen gezegende feestdagen toewensen en hopen dat u ook in 2020 de Odini Malawi Stichting een warm hart toedraagt. Uw giften zijn meer dan welkom. Rekeningnr.: NL42 INGB 0009 522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam. Tel: 0184 – 611229
odini@odinimalawi.nl

We zijn een ANBI stichting, d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Bezoek ook onze website: www.odinimalawi.nl
Inschrijfnummer K.v.K. 24346588