,Ik beschouw ons werk als een druppel in het water en zie een kring die steeds groter wordt'', aldus Ada Musukwa.
'Millenniumdoelen zijn juist heel dichtbij'

 

door Annika BothUit: Het Kompas, april 2013

Odini Malawi Stichting zet in op bewustwording

HARDINXVELD-GIESSENDAM - Sinds 2010 is Hardinxveld-Giessendam een zogenoemde Millenniumgemeente. Dat betekent dat inwoners die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten worden gemotiveerd en ondersteund bij het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de Millenniumdoelen - vastgesteld in 2000 door de lidstaten van de Verenigde Naties. Het Kompas licht het werk van de diverse initiatieven toe in deze nieuwe maandelijkse rubriek. In deze tweede aflevering de Odini Malawi Stichting, die alweer tien jaar bestaat.

Ada Musukwa blikt terug op het begin van de stichting: ,,Mijn man, Alfred, komt uit Malawi. Wij ondersteunen zijn familie zo veel mogelijk, omdat er veel armoede heerst. Na een periode van ernstige honger - we hebben toen drieduizend euro ingezameld - voelden we dat we meer moesten doen. Het is belangrijk om voldoende eten te blijven houden en de mensen de kans te geven zich te ontwikkelen. Daarom hebben we de stichting opgericht en zijn we verschillende projecten gestart.''
De stichting zorgt voor een voorraad maïs, als reserve in geval van bijvoorbeeld een mislukte oogst. Ook komt er een maïsmolen, al is deze helaas al verouderd. ,,Deze molen werkt op diesel, terwijl er verderop een molen op stroom draait. Het laatste is goedkoper, wat betekent dat wij nu met verlies draaien.'' Verder realiseert de Odini Malawi Stichting een winkeltje met basisartikelen, een naaiatelier - waar bijvoorbeeld schooluniformen worden gemaakt - een kleine veehouderij, een irrigatiesysteem op zonne-energie, een basketbalveld en een speeltuin. ,,Wij zetten in op de zelfstandigheid van de mensen daar. Ze moeten zichzelf kunnen bedruipen.''

Verandering
Ada is blij dat Hardinxveld-Giessendam een zogezegde millenniumgemeente is. ,,Wij steken in op bewustwording. Veel mensen denken dat de millenniumdoelen ver weg zijn, maar ze zijn juist heel dichtbij. Zo kun je fair trade artikelen aanschaffen, energie besparen en zuinig met je spullen omgaan. De eigen levensstijl is al heel belangrijk. Het begint bij jezelf.'' Ada haalt haar schouders op en vervolgt: ,,Het is moeilijk om het gedachtegoed van generaties lang te veranderen, maar je kunt niet niets doen. Sommige mensen zien het als een druppel op een gloeiende plaat, maar ik beschouw het als een druppel in het water en zie een kring die steeds groter wordt.'' Zo zet de Odini Malawi Stichting zich niet alleen in om honger de wereld uit te helpen, maar draagt ze ook bij aan onderwijs. De stichting sponsort achtentwintig kinderen, zodat zij naar de middelbare school kunnen. ,,In Malawi leven de mensen bij de dag. Dat is een mooie eigenschap, maar je moet ook nadenken over de toekomst. Veel mensen zijn niet geschoold en komen niet verder en kunnen amper voor hun familie zorgen. Wanneer ze hun opleiding hebben voltooid en vervolgens werk hebben, kunnen ze hun leefomstandigheden verbeteren en zorgen voor een verandering in de maatschappij. Ik ben nu dertig jaar betrokken bij Malawi en zie verbetering.''

Droom
Kort geleden heeft de stichting twaalf fietsenambulances aangeschaft. Alfred en Ada zullen die eind april, wanneer ze weer in Malawi zijn, uitdelen. Ook willen ze zoveel mogelijk gezinnen kippen en een haan geven. Een grote droom van Ada is het bouwen van een vakantiehuis voor gehandicapte kinderen. ,,Op dit moment worden de gehandicapte kinderen vaak geïsoleerd, omdat mensen de handicap van hun kind als een straf van God zien. Wij willen hier verandering in brengen en de mensen laten weten dat elk kind waardevol is voor God. De bedoeling is om op een centrale plaats in Malawi een huis te bouwen waar gehandicapte kinderen ongeveer twee weken verblijven, zodat ze zich realiseren dat ze geliefd zijn.''
Ada en Alfred helpen met name vanuit christelijke overwegingen: 'Passie voor God en hart voor de mensen'. ,,Ik voel dat er een zegen op ons werk rust. Sommige dingen komen ineens op ons pad. We proberen te doen wat we kunnen. We zijn een kleine stichting: honderd procent van het geld wordt voor het goede doel gebruikt.''
Zie ook www.odinimalawi.nl