Werkbezoek Malawi
Werason Tanganyika

sept - okt 2011

 

1 Inleiding en motivatie
2 Foto's

terug naar Stages en Werkbezoeken

Koeien voor Mbewa village
In mei 2011 is weer een ‘Malawimarkt’ gehouden in Ouddorp. Met de opbrengst is opnieuw hulp geboden in Mbewa village, een dorp in het zuiden van Malawi. In dit dorp zijn 3 groepen boeren actief die maïs en groenten verbouwen en daarmee wezen en andere arme mensen uit hun dorp helpen te overleven.
In september – oktober 2011 is een bezoek gebracht in het dorp. Samen met het comité dat leiding geeft aan de groepen boeren is er geïnventariseerd welke hulp nodig was. In voorgaande jaren is er geholpen met het uitreiken van kunstmest. Maar om de mensen meer onafhankelijk en zelfvoorzienend te laten worden zijn er nu 2 melkkoeien gekocht. Twee van de drie groepen kregen een koe.
Er werd vooraf hard gebouwd aan de stallen. Na een aantal dagen waren die gereed en konden de koeien overgebracht worden naar hun nieuwe verblijfsplaats. De boeren waren heel erg blij met deze koeien! De mest van de koeien kunnen ze goed gebruiken om de grond te bemesten en de gewassen beter te laten groeien. De melk die de koeien geven, wordt verkocht en het verdiende geld wordt op een gezamenlijke bankrekening gezet. In moeilijke tijden kan dit geld gebruikt worden.
De koeien zijn ingeënt tegen verschillende ziektes en ze worden goed verzorgd door de leden van de projectgroepen. Helaas was het niet mogelijk om de 3e groep ook een koe te geven, maar we hopen op jonge kalfjes in de toekomst…
Een probleem was dit jaar het water voor de irrigatie. Gewoonlijk wordt irrigatie uitgevoerd met water uit een kleine rivier dat vlakbij het land van de boeren stroomt. Dit jaar was er echter weinig regen. Zó weinig, dat het riviertje droog stond. Het was daarom moeilijk om het land te irrigeren en een tweede oogst te krijgen in het droge seizoen. Alleen ’s nachts kwam er soms wat water vanuit de bergen in dit riviertje. Verschillende boeren waren daarom ’s nachts druk bezig om te proberen toch wat water te krijgen voor hun gewassen. De grotere rivier Likhubula heeft het hele jaar water, maar ligt helaas te ver weg van het land van de boeren om dit handmatig daar heen te brengen. Maar we hopen dat er in de toekomst pijpen kunnen worden gelegd van de Likhubula rivier naar dit kleinere riviertje, zodat irrigatie elk moment van het jaar kan plaatsvinden.


Eén van de boeren bij een stuk land waar gewassen worden verbouwd om weeskinderen en arme mensen te helpen
Een vrouw met baby ’s nacht aan het werk om wat water te krijgen voor de irrigatie van de maïs
Boeren ’s nachts aan het werk om water te krijgen voor de irrigatie van hun gewassen.
Aan de slag om de stallen te maken
De stallen zijn klaar om in gebruik te worden genomen
 
De koeien worden goed verzorgd